« Najít podobné dokumenty

Obec Žerotín - Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci [0,37 MB]
OZNÁMENÍ
<br> Oznamujeme všem vlastníkům a nájemcům pozemků v obci / městě,že V termínu
<br> 20.1edna —30.června 2021
<br> bude V této oblasti provedena
<br> akce na vedení V 598 VVN 110 kV,která se týká oprav ocelových konstrukcí a vetknutí do betonu
<br> Práce bude provádět firma:
<br> OMEXOM GA Energo s.r.o <.>
<br> Na Střílně 1929/8 <,>
<br> 323 00 Plzeň — Bolevec
<br> IČO: 49196812 DIČ: CZ49196812
<br> Společnost je zapsaná \: obch.rejstříku u Krajského soudu v Plzni,odd.C a vl.4355
<br> Kontaktní osoba GA: BOCEK Pavel-vedoucí zakázkv 775 632 140
<br> Oznámení je V souladu se zákonem č.458/2000Sb <.>,novelizován z.č.670/2004 <.>
<br> Vzniklá majetková újma na nemovitostech a porostech bude nahrazena dle téhož zákona <.>
<br> Vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Žerotín dne: " 7 "lh" 2021
<br> Sejmuto : úřední desky Obecního úřadu Žerotín dne:
<br> SetteZvon3.Podpis:
<br> ' 5;:J\!dll5,".' * " \„- <.>,* Strukov “ "
<br> \\“— _„ rm,\ - ** A ' <.>,_; _,m \ V598 CERVENKA—STERNBERK
<br> xi
<br>._; Žerotín *N
<br> » * ah\,l „l „.““.<.> Hnogice \ ' v \.Lužice.<.>.<.>.<.> 19'\,<.>.<.> <.>,Vyvěšeno na úřední desce óbeeního úřadu Žerotín dne: ' 7 'UÍ- 2021
<br> Seite3v0n3 Sejmuto : úřední desky obecního úřadu Žerotín dne:
<br> Podpis:

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz