« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
Úřad městské části města Brna Madánské „252% ',“617 00 amo č.j.MlVIB/0005596/2021/Vich
<br> ' 7 'm- 2021 „.% M\i
<br> Příloha:
<br> DOŠLO
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
<br> nemovitou Věc nebo právo stavby anebo ie přenechat iako Výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce '
<br> V souladu s ustanovením š 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.č.3836 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 259 m2,k.ú.Bystrc (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173459,e-mail: rehorova.sona©brno.cz)
<br> 2.prodej částí pozemku p.č.3845 zahrada o výměře 30 m2 a 17 m2 vše v k.ú.Žabovřesky
<br> i;
<br> 4'
<br> _ " " — v ?n 70 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaaj/ k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205 <,>
<br> tel.542173158,e—mail: halouzkova.veronika©brno.cz)
<br> č.j.MMB/0005596/2021/Vich
<br> prodej pozemku p.č.1840/22 ostatní plocha,zeleň o výměře 16 m2 v k.ú.Husovice
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK— JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapleta/ovaábpravnici.org)
<br> pronájem části pozemku p.č.1122/2 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 59 m2 v k.ú.Ivanovice
<br> a
<br> prodej části pozemku p.č.1122/2 ostatní plocha,ostatní komunikace o výměře 1 m2 vk.ú.Ivanovice
<br> [ tak i.7 : (l \,7 CL \,_ 1'.— v II 1/ “\\/"J 482/1'5 \ 7/ _ / „,:* F\ “" / “m Il " / \\\ »,<,> ' \ \ (,' (a," /' \\\\k.u.Ivanovme/l “X./',' / Le enda.Ý,\ _ \\,v /,_q— <.>,',' \ t \,1 \ /,v' \\_ „' Zl /— 9 \*\\L,...

Načteno

edesky.cz/d/4394142

Meta

Zveřejnění záměru   Pronájem   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz