« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Informační leták - Česko zůstane v 5. stupni indexu PES min. do 22. 1 . 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Aktuélni opati‘enl’ v souvislosti s COVlD—19
<br> Cesko zl'lscana v s.stupnl indexu XXX XXX.do XX.X.XXXX
<br> Obchody a sluiby:
<br> i nadéle umuinén prodej jzn zékladm’ch potfeb (napi
polraviny,drogerie,pohanné hmaty,potfehy pro Ivii‘ata alp.)
1 osoba na15m2
restaurate jen VYdejové aknn
zavFeny hrady,zémky,bazény.v|eky,sluiby (typu
kadei‘nictvn,ometeny uhytovaci sluiby
<br> §kolstvi:
<br> distanznlvyuka na v§ech stupnich s vyjlmkou M§ <,>
spec Ekol a 1.a 2.roinfla‘l Z§ + specifické pFI'pady
nové konzultace posl.roinikfl na Vi v reiimu 1 +1
<br> Ostatnl’:
<br> zékaz vychézeni v dohé ad 21 » 5 hodin
setkévém’ max.2 usob,zékaz kulturnl’ch akcl'
névStévy v nemacniclth molné 2a url‘ padmlnek s respirét‘ <,>
v soc.sluibéch 4 neg.test
<br> i po 15.1.pokral‘fuje antlgenni testavénl uhyvatel
We mfo na www v‘ada :1,www mpo cz 3 www mzcr cz Zména vyhrazena
<br> Heltmanka Petra Peckev

Načteno

edesky.cz/d/4393344

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz