« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlejov - Rozpočtový výhled 2022-2024

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtový výhled 2022-2024
OBEC SEDLEJOV
<br> SEDLEJOV 45,588 62 URBANOV,E-MAIL: sedlejov@volny.cz,www.sedlejov.cz
<br> IČO: 00286605
<br> Rozpočtový výhled obce Sedlejov na roky 2022,2023,2024
<br> 2022 2023 2024
<br> Příjmy:
0000 Daňové příjmy 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč 3 500 000 Kč
<br> 1019 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků 33 000 Kč 33 000 Kč 33 000 Kč
<br> 1032 Podpora ostatních.prod.činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
<br> 3111 Mateřské školy 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury 52 000 Kč 52 000 Kč 52 000 Kč
<br> 3419 Ost.tělovýchovná činnost Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí36 000 Kč 36 000 Kč 36 000 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.Příjmy z prodeje pozemků 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> 3725 Využití a zneškod.Komunál.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč
<br> 6171 Činnost místní správy 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Příjmy z úroků 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
<br> Příjmy celkem 3 880 000 Kč 3 880 000 Kč 3 880 000 Kč
<br> Výdaje:
1032 Podpora ostatních prod.činností 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč
<br> 2212 Silnice 583 000 Kč 583 000 Kč 583 000 Kč
<br> 2333 Úprava drobných vodních toků 0 Kč 0 Kč 0 Kč
<br> 3111 Mateřské školy 300 000 Kč 300 000 Kč 300 000 Kč
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
<br> 3399 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků 12 000 Kč 12 000 Kč 12 000 Kč
<br> 3419 Ostatní tělovych.činnost 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč
<br> 3631 Veřejné osvětlení 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč
<br> 3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů 250 000 Kč 25...

Načteno

edesky.cz/d/4393309

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz