« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlejov - Rozpočet obce na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce na rok 2021
OBEC SEDLEJOV
<br> SEDLEJOV 45,588 62 URBANOV,E-MAIL: sedlejov@volny.cz,www.sedlejov.cz
<br> IČO: 00286605
<br> Rozpočet obce Sedlejov na rok 2021
<br> Rozpočet
<br> na rok 2021
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2020
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2020
<br> po změnách
<br> Výsledek od počátku
<br> roku 2020 k 30.11 <.>
<br> Příjmy:
0000 Daňové příjmy 3 715 032 Kč 4 385 100 Kč 4 385 100 Kč 4 656 957 Kč
<br> 1019 Ost.zem.a pot.činn.a rozvoj Příjmy z pronájmu pozemků 35 000 Kč 35 000 Kč 35 000 Kč 120 Kč
<br> 1032 Podpora ostatních.prod.činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000 Kč 80 000 Kč 180 000 Kč 644 382 Kč
<br> 3111 Mateřská škola 123 000 Kč 75 000 Kč 75 000 Kč 0 Kč
<br> 3319 Ost.záležitosti kultury 52 600 Kč 76 000 Kč 76 000 Kč 68 455 Kč
<br> 3419 Ost.tělovýchovná činnost Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí 2 600 Kč 2 600 Kč 2 600 Kč 1 000 Kč
<br> 3612 Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí 36 000 Kč 36 000 Kč 36 000 Kč 30 000 Kč
<br> 3613 Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ost.nem.a jejich částí 1 800 Kč 9 600 Kč 9 600 Kč 6 400 Kč
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.Příjmy z prodeje pozemků 2 700 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 0 Kč
<br> 3723 Sběr a odovoz ostatních odpadů 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 33 861 Kč
<br> 3725 Využití a zneškod.Komunál.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 60 677 Kč
<br> 6171 Činnost místní správy 42 488 Kč 2 500 Kč 2 500 Kč 32 986 Kč
<br> 6310 Příjmy a výdaje z úvěr.fin.operací Příjmy z úroků 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 10 804 Kč
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozp.úz.úr.6 465 000 Kč 0 Kč 0 Kč 2 800 000 Kč
<br> 8115 8115 Změna stavu krátkodobých prost.Na bank.Účtech (použití přebytku) 0 Kč
<br> 8123 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0 Kč
<br> 8124 8124 Uhr.splátky douhodob.přijatých půjčených prostředků (-) 0 Kč
<br> Příjmy celkem 13 328 520 Kč 4 777 800 Kč 4 877 800 Kč 8 345 643 Kč
<br> Výdaje:
1032 Podpora ostatních prod...

Načteno

edesky.cz/d/4393308

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz