« Najít podobné dokumenty

Obec Tuhaň (Česká Lípa) - Usnesení 14/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuhaň (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení 14/2020
USNESENÍ č.14/2020 z VEŘEJNHÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TUHAN konaného dne 18.12.2020 od 17 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Tulíaň.Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb <.>,o ochraně osobních údajů.Zastupitelstvo obce Tuhaň na svém jednání přijalo následující usnesení: Schválilo
<br> a) Na návrh pana starosty předložený program veřejného zasedání Zastupitelstva obce Tuhaň č.14/2020.Hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
<br> b) Rozpočtové opatření č.04/2020 — příjmy 475 050,— Kč,výdaje 561 050,-Kč- financování 86 000,- Kč.Hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
<br> c) Rozpočet obce Tuhaň narok 202[ ve výši příjmů 7 644 000: Kč a výdajů lO 28l 83150 Kč jako schodkový.Schodek rozpočtu je kryt rezervou z minulých let.Hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
<br> d) Rozpočtový výhled na rok 2022 až 2023 ve výši 7550000,- Kč.Hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: ]
<br> e) Pronájem části pozemku p.č.781/4 v k.ú.Tuhaň u Dubé Hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
<br> f) Akce zařazené k realizaci v roce 2021: &.odvodnění strouhy u hasičské zbrojnice v Tuhani b.likvidaci sutě z odstraněných Staveb c.odstranění zemědělského objektu na křižovatce v Tuhani d.zakoupení nového nákladního auta do 3.5 tuny e.nákup traktorového štěpkovače Hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: 0
<br> g) Návrh na usnesení č.14/2020.Hlasování pro: 6 proti: 0 zdrželo se: O Vzalo na vědomí
<br> — postup opravy přístupových cest — Pavlíčký,Domašice — ukončení opravy veřejného osvětlení — Pavlíčky - žádost ing.Jírovske'ho
<br>,;
<br> giga/< za w zdi
<br> XXXX XXXX,XXXXXXXX XXXXX Sixta—„„ místostarosta

Načteno

edesky.cz/d/4392624

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Tuhaň (Česká Lípa)
04. 03. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
04. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Tuhaň (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz