« Najít podobné dokumenty

Obec Tuhaň (Česká Lípa) - Zápis z 18.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuhaň (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z 18. 12. 2020
Obec Tuhaň ZÁPIS
<br> Čj.14/20
<br> Zveřejného zasedání zastupitelstva obce Tuhaň.konaného dne IS.12.2020 od 17.hodin vzasedncí místnosti Obecního úřadu v Tuhaní,Zasedání řídil pan starosta obce XXXX XXXX.Konstatoval.že zasedání bylo řádně svoláno oznámením na úředních deskách obecního úřadu a zastupitele obdrželi pozvánky.Dále konstatoval,že zastupitelstvo je usnášení schopné <.>
<br> Přítomni: dle presenční listiny,kteráje přílohou tohoto zápisu Zapisovatel: Sixta Ověřovatelé zápisu: Plecháček,Chramosta
<br> Pan starosta navrhl ZO nasledující program jednaní:
<br> ! Zahájení
<br> 2 Určení zapisovatele a ověřovatele zapisu,schválení programu 3 Kontrola usnesení z minulého zasedání zastupitelstva 4.Přístupové cesty Pavlíčky a Domašíce S.Kanál před hasičárnou 6 Zpráva majetkové komise
<br> 7 Veřejné osvetleni Pavlíčky
<br> 8 Plán akcí na rok 2021
<br> 9 Rozpočet na rok 2021
<br> 10.Stavy bankovních účtů obce
<br> ] |.Rozpočtová změna
<br> 12.Střednědobý rozpočtový výhled 2022—2023 13.Různé
<br> l4.Diskuze
<br> Navržený program zastupitelé schválili jednohlasně.ad 3 <.>
<br> Místostarosta přečetl zastupitelstvu obce poslední usnesení ze schůze zastupitelstva obce.Shledal toto usnesení jako bezchybne <.>
<br> ad 4.Pan starosta seznámil zastupitele s dokončenou rekonstrukcí přístupových cest v Pavlíčkach a Domašících.ad 5 <.>
<br> Pan starosta referoval o cenových nabídkách rekonstrukce kanálu před hasičárnou.Oslovená Firma dala nabídku cca 700 tisíc Kč za provedenou rekonstrukci.Zastupitelé se shodli.že tuto nabídku odmítnou a rozhodli o XXX.že obec tuto akci provede svépomocí <.>
<br> ad 6 <.>
<br> Pani Dvořáková informovala zastupitele o návrhu majetkové komise pronajmout část pozemku v Tuhani u Dubé (p.č.781/4),zastupitelé tento pronájem schválili jednohlasně.Dále informovala o návrhu majetkové komise směnit pozemky v k.ú.Pavlíčky s panem C.Jedná se o pozemky p.č.486.302/1.490 (majitel pan C.) a pozemek obce p.č.1 125/2 v k.ú.Tuhaň u Dubé.Zastupitelstvo pověřilo ...

Načteno

edesky.cz/d/4392623

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Tuhaň (Česká Lípa)
18. 02. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
04. 02. 2021
01. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Tuhaň (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz