« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Rozpočet mateřské školy. (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled rozpočtu. [0,02 MB]
Mateřská škola Horní Újezd,Horní Újezd 143,570 01 Litomyšl
<br> IČO 71003215
<br> Schválený střednědobý výhled rozpočtu (tis.Kč)
<br> Základní členění 2021 - HČ 2021 - oč 2022 - HČ 2022 - oč 2023 - Hč 2023 _ oč Výnosy z dotace od KrÚ 2 700,- 0 2 700,- 0 2 6130,- 0 Výnosy z příspěvku zřizovat.210,- O 210,- O 210,- 0 Ostatní výnosy »- sponz.dary 25,- O 25,- O 21,- O Výnosy ?.dotace - šablony 234,1 0 O O O O Výnosy z dotace — potn porn.35x 0 0 O O O Výnosy z dotace — přírodzahr 372,7 0 O O O O Výnosy — vl.podíl zahrada 65,7 0 O O O 0 Ostatní výnosy - stravné 130: 13,- 132; 13,— 132,- 14,-
<br> C 9 | R e m _ výnosy 37725 13; 3 067,- 13,- 2 963,- 14,- Mzdově náklady 2 700,- O 2 700,— O 2 600,- 0 Provozní náklady 205,— O 200,- O 21 O,- 0 Náklady — nákup za spond.25,— O 25,— O 21,— 0 Náklady na tzv.šablony 234,1 0 O\ O O 0 Náklady — potrav.pomoc 35,— O 0 O O 0 Náklady »— přírod.zahrada 438,4 0 O O 0 0 Náklady na zhotovení obědů 130; 13,— 132,- 13,- 132,- 14,- C e l k e m - náklady 37615 13,- 3 057,- 13,— 2 963,- 14,— Hospodářský výsledek +5,- 0 +10,- 0 D 0 Vysvětlivky: HČ — hlavní činnost,DČ — doplňková činnost.Schváleno zastupitelstvem obce dne 4.12.2020,bod 15.Vyvěšeno dne: 14.12.2020
<br> „i 1'
<br> XXXXXXX XXXXXX,ředitelka školy XXX" ' i" „ „ Materská skota HORNÍ UJ EZD <,>
<br> okres Svitav příspěvková organizace Ičo: 71003215
Rozpočet mateřské školy. [0,02 MB]
Mateřská škola Horní Újezd,Horní Újezd 143,570 01 Litomyšl
<br> IČO 71003215
<br> Schválený rozpočet na rok 2021 (v Kčl <.>
<br> Základní členění HEavní činnost Doplňková činnost Výnosy z dotace od Krajského úřadu 2 700 000,- 0 Výnosy z příspěvku zřizovatele 210 OOO,— 0 Ostatní výnosy »— sponzorské dary 25 000,- O Výnosy z dotace na tzv.šablony 234 100,—- 0 Výnosy z dotace —- potravinová pomoc 35 OGG,-„ O Výnosy z dotace — přírodní zahrada 372 700,— 0 Výnosy —— vlastni podíl na přírodní zahr.05 700,- 0 Ostatní výnosy - stravné 130 000,- 13 000,- C e | R e m výnosy 3 772 500,- 13 000,- Mzdové náklady 2 700 000,- 0 Provozní náklady 205 000,- 0 Náklady — nákup za sponz.dary 25 000,- 0 Náklady na tzv.šablony 234 100,- 0 Náklady — potravinová pomoc 35 000,- 0 Nákiady —— přírodní zahrada 438 400,- 0 Náklady na zhotovení obědů 130 000,- 13 000,- C elk e m náklady 3 767 500,- 13 000,— Hospodářský výsledek + 5 000,- 0 Schváleno zastupitelstvem obce dne 4.12.2020,bod 14.Vyvěšeno dne: 14.12.2020 XXXXXXX XXXXXX,ředitelka školy,? Mate řsk_á škola.;</XX,HORNÍ UJEZD,' okres Svitavy
<br> „'_"—— <.>
<br> ír '
<br> příspěvková organizace
<br> !ČO: 71003215

Načteno

edesky.cz/d/4392496

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz