« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Informace o provozu ZŠ a MŠ Dřísy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210106161123.pdf (PDF 47.23 kB)
Základní škola a Mateřská škola Dřísy Hlavní 89,277 14 Dřísy; tel.: 326 971 119 příspěvková organizace,ICO 65 60 19 39
<br> liší.-441131;
<br> Obecní úřad Dřísy Poštovní 12 277 14 Dřísy
<br> K rukám: Starostky obce Dřísy Ivany Frajové
<br> Č.j: ZŠ-DR/174-1/2020 Věc: Na vědomí — Informace z MŠMT
<br> Vážená paní starostko,dovoluji si Vám touto cestou podat informace o provozní době ZŠ a MŠ od 27.12.2020 do 10.01.202 1 : l.Provoz ZŠ od 4.ledna 2021: a) na prezenční výuku nastoupí pouze žáci 1.a 2.ročníku.b) Žáci 3.— 5.ročníku mají distanční formu výuky (kombinace synchronní,asynchronní a off-line výuky = vhodně kombinováno).0) Organizační informace k průběhu výuky na naší škole v termínu od 4.1.2021 do 10.1.2021 byly zveřejněny na webových stránkách školy dne 23.12.2020 a vylepeny na vchodových dveřích ZŠ dne 28.12.2020.2.Provoz MŠ od 4.ledna 2021: ' a) Znovu otevření MŠ: v pondělí 4.ledna 2021 v 6:30 hod.b) Provoz MŠ je bez omezení,ale je třeba dodržovat navržená opatření MŠMT — viz.přiložené Informace k provozu škol a školských zařízení na výše uvedené období,které jsou přílohou tohoto dopisu <.>
<br> S pozdravem
<br> Ve Dřísech dne 28.12.2020 Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX ředitelka ZS a MS Dřísy
<br> Příloha: X) Dopis ministra školství ze dne 23.12.2020,čj.MSMT-46348/2020—1.2) Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 10.01.2021 <.>
<br> Rozdělovník: lx OÚ Dřísy 1x ZS a MS Dřísy

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz