« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 3-2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

3-2021.pdf
7/5
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu
<br> Bylo současně zveřejněno na www.vitkoviceostravacz
<br> Ddr/M
<br> pisemnostevidenčn' ; /
<br> čisto.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> iy.<.> „ŽŠ/.<.> <.>
<br> vyvěšena cit—teď
<br> sňatadnez.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.;.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> za správnost: %M /
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Vítkovice odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne 16.12.2020 „,„ Č-l-i VITK/00139/21/VZPaSR/Ce Statutární město Ostrava 3D- 7-0 S-VITK/23106/20/2 městský obvod Vítkovice Mírové náměstí 516/1 Vyřizuje: XXX XXXXX XXX XX Ostrava Telefon: XXX XXX XXX E-mail: jkubik©vitkoviceostrava.cz Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Datum: 04.01.2021 ŽÍEĚLÍJQEMHČHL vnltmích věcí OSTRAVAH! 6 vlrkovlct
<br> Stanovení místní úpravy provozu ul.Syllabova (parkoviště) — vyznačení parkovacích míst dopravním značením
<br> Návrh opatření obecné povahy
<br> * Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy * Výzva k podání připomínek * Určení lhůty
<br> Statutární město Ostrava,ÚMOb Vítkovice,odbor výstavby,životního prostředí a stavebního řádu obdržel podání statutárního města Ostrava městského obvodu Vítkovice,odboru komunálních služeb,dopravy a hřbitovní správy,Mírové náměstí 516/1,703 79 Ostrava,IČO 00845451,návrh na stanovení místní úpravy silničního provozu spočívající v umístění dopravního značení „Ul.Syllabova — úprava vjezdu a dopravního značení na stávající parkovací ploše“ na místní komunikaci III.a IV.třídy ul.Syllabova v Ostravě - Vítkovicích - viz vyhl.č.294/2015 Sb <.>,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění <.>
<br> Důvodem pro stanovení místní úpravy provozu je vyznačení vyhrazených parkovacích míst na stávající parkovací ploše <.>
<br> Návrh stanovení místní úpravy provozu byl projednán s dotčeným orgánem ve smyslu ust.% 172 odst.1 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu.Policie ČR,MŘ—DI Ostrava vyda...

Načteno

edesky.cz/d/4391587

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz