« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Záměr k pronájmu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

6-2021.pdf
OBEC POSTŘEKOV
<br> Č.j.POSTR-6-2021-Fr <.>
<br> Postřekov,5.1.2021
<br> Obec Postřekov zveřejňuje ve smyslu ustanovení 9 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ZÁMĚR |< PRONÁJMU
<br> Pozemku parc.č.1659/3 o výměře 2245 m2 (ostatní plocha) k.ú.Postřekov,vedené na LV 1 Obec Postřekov <.>
<br>.Přílohou tohoto záměru je výtisk části katastrální mapy s vyznačením zde uvedeného pozemku <.>
<br> : Bližší informace lze získat u XXXX XXXXX Anderleho tel: XXX XXX XXX,email: starosta©obecpostrekov.cz
<br> : Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu obecního úřadu či zaslat poštou na adresu obecního úřadu: Postřekov 270,345 35,a to do 20.1edno 2021 do 17:00 hod
<br> a Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Postřekov na jednání 20.11.2020,usnesením
<br> 20201120/16
<br> Bc.XXXX XXXXXXX,starosta
<br> “\
<br> V věšeno na úřední desce dne: 5.1.2021 V Obec www
<br> Sejmuto 2 úřední desky dne: OkreSqDOmažlíce 45 as
<br> Současně zveřejněno na elektronické úřední desce na webových stránkách obce vv_v_v_w_._obecgostrelg_v_.c_z
<br> POSTR— 6-2021 Fr <.>

Načteno

edesky.cz/d/4389131


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz