« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 2-2021.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2-2021.pdf
Statutární město Ostrava
<br> tajemnice úřadu městského obvodu
<br> _ Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Martinov (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení č.1/2021
<br> Druh práce: Popis pracovní činnosti:
<br> referent stavebního úřadu — kumulovaná funkce
<br> Komplexní výkon činnosti souvisejících s přenesenou působností v oblasti územního plánování a stavebního řádu,silničního správního úřadu,dopravy a silničního hospodářství,rozvoje města,ochrany vod,vodovodu a kanalizace,řešení přestupků,správních deliktů a pokut na úseku územního plánování a stavebního řádu.Výstupy ze systému CzechPOINT
<br> Doba: neurčitá Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Předpoklady:,- státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> Požadovaná kvalifikace:
<br> Jiné požadavky:
<br> Martinovská 3154/23,723 00 Ostrava _ Martinov,IČ 00845 451 DIČ cz 00845 451 OST R AVA ! ! !
<br> 1/2 www.martinuv.osíravn.cz
<br> - dosažení věku 18 let <,>
<br> - způsobilost k právním úkonům <,>
<br> - Bezúhonnost <,>
<br> - zdravotní způsobilost <,>
<br> - ovládáni jednacího jazyka <.>
<br> středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské
<br> vzdělání v bakalářském studijním programu nebo magisterském
<br> studijním programu -— stavební zaměření
<br> - organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> - schopnost samostatné práce <,>
<br> - zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů,<.>
<br> - znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - základní znalost OZV č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších přepisů <,>
<br> - znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,vč.prováděcích vyhlášek
<br> - znalost zákona č.13/1997 Sb <.>,...

Načteno

edesky.cz/d/4388799

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz