« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 3.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 3.pdf
$M!!
<br> Statutárníměsto Ostrava OZ n á m e n í tajemnlce uřadu městského obvodu O vyh lášení vý běrOVé h 0 řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Martinov (dále jen úřad) vyhlašuje dle zákona č.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení č.1/2021
<br> Druh práce: referent stavebního úřadu - kumulovaná funkce
<br> Popis pracovní činnosti: Komplexní výkon činností souvisejících s přenesenou působností v oblasti územního plánování a stavebního řádu,silničního správního úřadu,dopravy a silničního hospodářství,rozvoje města,ochrany vod,vodovodu a kanalizace,řešení přestupků,správních deliktů a pokut na úseku územního plánování a stavebního řádu.Výstupy ze systému
<br> CzechPOINT Doba: neurčitá Místo výkonu práce: Statutární město Ostrava Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní občan,který má v ČR trvalý pobyt <,>
<br> - dosažení věku 18 let,způsobilost k právním úkonům <,>
<br> - Bezúhonnost <,>
<br> - zdravotní způsobilost <,>
<br> - ovládání jednacího jazyka <.>
<br> Požadovaná kvalifikace: středoškolské vzdělání,vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo magisterském studijním programu — stavební zaměření
<br> Jiné požadavky: — organizační schopnosti a komunikační dovednosti <,>
<br> - schopnost samostatné práce <,>
<br> - zodpovědný přístup a spolehlivost,aktivní přístup k řešení problémů <,>
<br> - znalost zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - základní znalost OZV č.14/2013,Statut města Ostravy,ve znění pozdějších přepisů <,>
<br> - znalost zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,vč.prováděcích vyhlášek
<br> - znalost zákona č.13/1991' Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> - znalost zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4388771

Meta

Územní plánování   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
03. 03. 2021
01. 03. 2021
26. 02. 2021
26. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz