« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Volné místo - výběrové řízení

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Volné místo - výběrové řízení
Úřad městské části města Brna
<br> _ Brno gin,<,>,v,<,> c,v,<,> Manánaké nám.1,617OOBmo Oznamem o vyhlaseni vvberove r1zen1 9 na místo úředníka územního samosprávného cel —- tj -[]1— 2021 Statutární město Brno,Městská část Brno—Bystrc,tajemník ÚMC Brn 3— ystrc OOQÉ & sídlem nám.28.dubna 60,635 00 Brno Č'J'
<br> Příloha: vyhlašuje,dle zák.312/2002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků,výběrové řízen re pm'm'
<br> hm
<br> agenda související s životním prostředím,údržbou veřejné zeleně a zajišťováním záborů — platová třída 9
<br> Předpokládaný nástup od 01.03.2021,pracovní poměr na dobu neurčitou,úvazek 40 hod./týden.Místem výkonu práce je ÚMČ Brno—Bystrc.Platové zařazení se řídí zák.č.262/2006 Sb.a nařízením vlády č.341/2017 Sb <.>,tj.platový tarif dle platové třídy (jak je výše uvedeno) a platového stupně stanoveného zaměstnavatelem v závislosti na počtu let odborné praxe <.>
<br> Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení v jeho průběhu kdykoliv zrušit <.>
<br> Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
<br> o státní občanství ČR,u cizích státních příslušníků trvalý pobyt v ČR <,>
<br> o dosažení hranice 18 let a způsobilost k právním úkonům <,>
<br>.bezúhonnost (za bezúhonnou se nepovažuje fyzická osoba,která byla pravomocně odsouzena pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy,pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí,jako by nebyla odsouzena) <,>
<br>.dobrá znalost českého jazyka <,>
<br>.splnění předpokladů pro výkon správních činností stanovených zvláštními právními předpisy - např.vyhl.č.512/2002 Sb.(doloží se kopii dokladu o složení zkoušek zvláštní odborné způsobilosti neboje třeba zkoušku složit do 18 měsíců od jmenování do íhnkce) <.>
<br> Požadavky zaměstnavatele:
<br>.VŠ nebo SŠ vzdělání se zaměřením na technické obory nebo zahradnictví či zemědělství <,>
<br>.znalost a orientace v problematice péče o životní prostředí,dendrologie,údržby veřejné zeleně <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/4388746

Meta

EIA   Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz