« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Rozpočet obce na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpocet-obce-vidov-pro-rok-2021.ods
ObecVidov Kraj - Jihočeský
<br>
Rozpočet obce na rok 2021
<br>
<br>
Schválen v obecním zastupitelstvu dne: …………………….<.>
<br>
<br>
Starosta obce
Ing.XXXXX XXXXXX
<br>
Rozpočtové příjmy
XXXX
<br> Paragraf
Položka
Název příjmu
<br>
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
1 137 000
<br> 1112
Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
30 000
<br> 1113
Daň z příjmu fyzických osob,z kapitál výnosů
160 000
<br> 1121
Daň z příjmu právnických osob
1 063 000
<br> 1211
Daň z přidané hodnoty
3 563 000
<br> 1334
Odvody za odnětí půdy
1 000
<br> 1337
Poplatek za likvidace komunál.odpadu
300 000
<br> 1341
Poplatky ze psů
12 000
<br> 1343
Poplatek za užívání veř.Prostranství
1 000
<br> 1381
Výnosy z loterií
35 000
<br> 1361
Správní poplatky ( např.ověřování )
5 000
<br> 1511
Daň z nemovitosti
250 000
<br> Daňové příjmy
6 557 000
<br> 4111
Neinvestiční přijaté dotace,ze státního rozpočtu
<br> 4112
Neinves.přijaté dotace,ze stát.rozpočtu,v rámci souhrn.dotačn <.>
121 000
<br> 4116
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát,rozpočt
<br> 4222
Investiční přijaté dotace od krajů
<br> Přijaté transfery
121 000
<br> 1012
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
8 000
<br> 1031
2111
Lesní hospodářství - prodej dřeva
25 000
<br> 2221
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady,provoz veř.sil.dopravy
-
<br> 2321
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemovitých věcí (vod.řád)
310 000
<br> 2321
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (odvádění a čištění vod)
130 000
<br> 3613
2111
Příjmy z poskytování služeb
100 000
<br> 3613
2132
Příjmy z pronájmu majetku
80 000
<br> 3639
2111
Příjmy z poskytování služeb
10 000
<br> 3639
2119
Příjmy- věcné břemena
<br> 3639
3111
Příjmy z prodeje pozemků
<br> 3722
2111
Sběr a odvoz komunálního odpadu
85 000
<br> 3745
2111
Péče o vzhled obce
25 000
<br> 6171
2111
Činnost místní správy - poskytování služeb
2 000
<br> 6310
2141
Příjmy z finančních operací - úroky
-
<br>
Nedaněné a kapitálové příjmy celkem
775 000
<br>
CELKEM
7 453 000
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/4387739

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz