« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zápis + usnesení č. 6 ze dne 28.12. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zapis-usneseni-c.-6-ze-dne-28.12.-2020.pdf
Výtisk jediný
Počet listů 3
<br>
<br>
<br>
Zápis č.6/2020
z veřejného zasedání zastupitelstva obce Felbabka
<br> konaného dne 28.12.2020
<br>
<br> Zasedání se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Felbabka
čp.79,od 18.00 hod.Schůzi řídil starosta p.XXXXX XXXXXXX <.>
<br>
Přítomni: p.XXXXXXXXX XXXXXX,p.XXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXXX <,>
p.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXX XXXXXXXX,p.Petra
Kadeřábková
Omluveni:
<br> Program zasedání:
<br> 1.Úvod a schválení programu
2.Zvolení zapisovatele,ověřovatelů a návrhové komise
3.Schválení rozpočtových opatření
<br> 4.Schválení rozpočtu obce na rok 2021
5.Informace zastupitelů
6.Diskuse
7.Usnesení
8.Závěr
<br>
1.Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce Felbabka
a prohlásil,že datum a místo konání bylo řádně vyhlášeno
místním rozhlasem a program byl vyvěšen na úřední desce <.>
Přečetl program zasedání a navrhl jeho rozšíření o 1 bod –
Smlouva o pronájmu s TJ.O programu nechal hlasovat <.>
<br> Program byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
2.Navržen zapisovatel pí.D.Feňáková,ověřovatelé p.S.Prepsl a
<br> p.J.Kadeřábek
Navržen předseda návrhové komise pí.P.Kadeřábková,členi
p.Z.Záhořík a p.J.Jakoubek <.>
Návrh byl členy zastupitelstva přijat <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
<br>
3.Starosta informoval o smlouvě s TJ Felbabka o bezúplatném
pronájmu pozemku s fotbalovým hřištěm parc.č.742/54.Smlouva
nahrazuje smlouvu o pronájmu ze dne 1.1.2003.Důvodem
změny je sloučení parcelních čísel <.>
Zastupitelstvo smlouvu schválilo <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 4.Starosta informoval o rozpočtovém opatření 11/2020.RO
je k nahlédnutí v kanceláři OÚ <.>
Zastupitelstvo RO 11/2020 schválilo <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br>
5.Starosta informoval o rozpočtu obce Felbabka na rok 2021 <.>
Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný <.>
Zastupitelstvo rozpočet na rok 2021 schválilo <.>
<br> Pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> 6.Informace zastupitelů:
<br> 7.Diskuse:
<...

Načteno

edesky.cz/d/4387115

Meta

Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz