« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
MĚSTSKÝ ÚŘAD KRALOVICE
<br> Markova 2,Kralovice PSČ 33141 ODBOR VÝSTAVBY
<br> Váš dopis zn.:
<br> Ze dne: 16.12.2020
<br> Spiszn.: OV/3801/2020-Zim
<br> Č.j.: OV/32/21 Zim
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXX
<br> E-mail: zimapavel©kralovicecz Tel.: XXX XXX XXX
<br> Datum: 4.1.2021
<br> OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
<br> ČEZ Distribuce,3.5 <.>,IČO 24729035,Te lická č.p.874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín :,kterou zastupuje Elektro H + H,s.r.o <.>,I 0 25241371,Rokycanská č.p.61/173,Červený Hrádek,312 00 Plzeň 12 <,>
<br> kterého zastupuje XXXX XXXXXX,IČO XXXXXXXX,Na Poříčí č.p.262/5,Severní Předměstí,301 00 Plzeň 1
<br> nv
<br> (dále jen zadatel") podal dne 16.12.2020 Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Potvorov,PS,čp.E22,kNN
<br> na pozemku parc.č.264/1,264/5,1375/2 v katastrálním území Potvorov.Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení <.>
<br> Stavba Obsahuje:
<br> - Stavba řeší vybudování nove el.přípojky pro napojení nového odběrného místa na parcele č.264/5 v k.ú.Potvorov.Na stávajícím betonovém Sloupu č.9,(před par.č.374/1) se provede ze vzdušného vedení svod kabelem do nové rozpojovací skříně umístěné na tomto sloupu.Z nové rozpojovací skříně bude pokračovat novým zemním kabelem až na parcelu č.264/5,kde bude ukončen v nové pojistkové skříni.Délka nové el.přípojky bude cca 36 m <.>
<br> Městský úřad Kralovice,odbor výstavby,jako Stavební úřad příslušný podle š 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb.<.> O úzenmím plánování a Stavebním řádu (stavební Zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),oznamuje podle š 87 odst.2 Stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den
<br> 10.února 2020 (středa) v 14:00 hodin
<br> se schůzkou pozvaných v kanceláři odboru výstavby.Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou,která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem.Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit ...

Načteno

edesky.cz/d/4386826

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz