« Najít podobné dokumenty

Obec Vidov - Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vidov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

financni-urad-pro-jihocesky-kraj-upozorneni-pro-poplatniky-dane-z-nemovitych-veci.pdf
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br> Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F.A.Gerstnera 1/5,370 01 České Budějovice
Oddělení majetkových daní
<br> UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY
DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
<br> Vzhledem k nestabilnímu vývoji epidemiologické
situace si svou osobní návštěvu u správce daně
<br> na Územním pracovišti předem telefonicky
dohodněte na tel.: 387 723 239,387 723 240 <,>
<br> popř.FÚ pro Jihočeský kraj,tel.: 387 722 205,387 722 229
<br> Povinnost podat daňové přiznání na rok 2021 má poplatník,u
kterého došlo ve srovnání s rokem 2020 ke změně okolností
<br> rozhodných pro stanovení daně (nabytí nebo pozbytí
vlastnictví,obnova operátu,revize katastru,vydání stavebního
<br> nebo kolaudačního rozhodnutí,ohlášení stavby,atd….) <.>
<br> Daňové přiznání,případně dílčí daňové přiznání,je na zdaňovací období roku 2021
nutno podat příslušnému územnímu pracovišti,kde je umístěn spis poplatníka,nejpozději
<br> do 1.února 2021 <.>
<br> Přiznání k XXXX z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na
internetové adrese: http://www.financnisprava.cz nebo http://eds.mfcr.cz (elektronická
podání pro daňovou správu) <.>
V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro zpracování daňového přiznání
dostupné údaje za celou Českou republiku <.>
<br>
<br>
<br> Vzhledem k tomu,že provoz všech finančních úřadů bude v průběhu ledna 2021 omezen <,>
je nutné na každém tiskopise uvádět kontaktní údaje (telefon,email) <.>
<br> Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas,případně nebylo podáno vůbec,vzniká při
splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu <.>
<br>
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Územní pracoviště v Českých Budějovicích
F.A.Gerstnera 1/5,370 01 České Budějovice
financni-urad-pro-jihocesky-kraj-letak-nechodte-volejte-podejte.pdf
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br> NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla,na kterých Vám nabízí informace a
pomoc s vyplněním daňových přiznání k XXXX z nemovitých věcí tak,abyste nemuseli
podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních
pracovištích (dále „ÚP“) <.>
ÚP v Českých Budějovicích,F.A.Gerstnera 1/5,Č.Budějovice 387 723 239 387 723 240
ÚP v Týně nad Vltavou,Nádražní 235,Týn nad Vltavou 387 722 242
ÚP v Českém Krumlově,Vyšehrad 169,Č.Krumlov 380 760 358 380 760 368
ÚP v Jindřichově Hradci,Česká ulice 1284,J.Hradec 384 353 408 384 353 319
ÚP v Třeboni,Vrchlického 47,Třeboň 384 752 333 384 752 362
ÚP v Písku,Nábřeží 1.máje,Písek 382 750 444 382 750 455
ÚP v Milevsku,Za Radnicí 12,Milevsko 382 566 444 382 566 455
ÚP v Prachaticích,Vodňanská 376,Prachatice 388 371 367 388 371 306
ÚP ve Vimperku,1.máje 200,Vimperk 388 451 354
ÚP ve Strakonicích,Na Ohradě 1067,Strakonice 383 363 437 383 363 374
ÚP v Táboře,Budějovická 2923,Tábor 381 480 342 381 480 442
ÚP v Soběslavi,Wilsonova 113,Soběslav 381 545 345 381 545 351
<br> Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka.Pokud se místo
pobytu nenachází v Jihočeském kraji a nevíte,které územní pracoviště je ve Vašem případě
vyřizující,volejte
<br> FÚ pro Jihočeský kraj,Mánesova 1803/3a,Č.Budějovice 387 722 205 387 722 229
<br> Pracovníci útvarů majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních
pracovišť se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý
pracovní den,vždy MINIMÁLNĚ v době
<br> Po,St 8:00 – 16:30 Út,Čt 8:00 – 14:30
<br> Pá 8:00 – 13.30
ve dnech od 4.ledna do 5.února 2021
<br> Ing.XXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
ředitel
financni-urad-pro-jihocesky-kraj-informace-pro-poplatniky-dane-z-nemovitych-veci-ohledne-podani-danoveho-....pdf
Informace pro poplatníky daně z
nemovitých věcí ohledně podání daňového
přiznání k XXXX z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku XXXX v souvislosti s
opatřeními proti šíření viru SARS CoV-2
30.prosince 2020
<br> NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
S ohledem na složitou epidemiologickou situaci a v zájmu omezení šíření viru SARS CoV-2
žádáme poplatníky daně z nemovitých věcí,aby omezili osobní kontakt se správcem daně <,>
nenavštěvovali správce daně na úřadech a využívali zejména elektronické formy komunikace <.>
Finanční správa v reakci na aktuální epidemiologickou situaci zřídila pro poplatníky daně z
nemovitých věcí infolinky pro případné obecné dotazy i konkrétní problémy s vyplněním
daňového přiznání <.>
Dotazy lze zařadit do tří okruhů:
<br> 1.Obecné dotazy:
Nevíte,kdy Vám vzniká povinnost podat a jakými způsoby lze podat daňové
přiznání,kde naleznete tiskopisy pro podání daňového přiznání?
V případě obecných dotazů poplatníkům doporučujeme,aby si nejprve zkusili najít
odpověď na svou otázku na odkazu: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-
z-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi/nejcastejsi-dotazy-na-dani-z-nemovitych-veci-
10937,na němž jsou zodpovězeny nejčastější dotazy na XXXX z nemovitých věcí <.>
<br> X.Dotazy týkající se územního pracoviště,na které má poplatník své daňové
přiznání podat:
Nevíte,na jaké územní pracoviště podat daňové přiznání?
Seznam finančních úřadů a XXX náležících územních pracovišť je zveřejněn na
internetové adrese https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-
spravy.V případě nejasností Vám doporučujeme obrátit se s konkrétním případem na
místně příslušného správce daně,jímž je ten finanční úřad,v jehož obvodu působnosti
se nachází předmětná nemovitá věc.Na tomto odkazu lze nelézt číslo na podatelnu
Vašeho finančního úřadu: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-
financni-spravy/financni-urady <.>
<br> 3.Dotazy na konkrétní informace ke konkrétnímu daňovému přiznání:
Vyplňujete daňové přizná...

Načteno

edesky.cz/d/4386503

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vidov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz