« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Informace z dani z nemovitých věcí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NECHOĎTE-VOLEJTE-PODEJTE - včetně kraje.pdf
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br>
<br> NECHOĎTE – VOLEJTE – PODEJTE
<br>
Finanční úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje telefonní čísla,na kterých Vám nabízí informace a
pomoc s vyplněním daňových přiznání k XXXX z nemovitých věcí tak,abyste nemuseli
podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních
pracovištích (dále „ÚP“) <.>
<br> ÚP v Českých Budějovicích,F.A.Gerstnera 1/5,Č.Budějovice 387 723 239 387 723 240
<br> ÚP v Týně nad Vltavou,Nádražní 235,Týn nad Vltavou 387 722 242
<br> ÚP v Českém Krumlově,Vyšehrad 169,Č.Krumlov 380 760 358 380 760 368
<br> ÚP v Jindřichově Hradci,Česká ulice 1284,J.Hradec 384 353 408 384 353 319
<br> ÚP v Třeboni,Vrchlického 47,Třeboň 384 752 333 384 752 362
<br> ÚP v Písku,Nábřeží 1.máje,Písek 382 750 444 382 750 455
<br> ÚP v Milevsku,Za Radnicí 12,Milevsko 382 566 444 382 566 455
<br> ÚP v Prachaticích,Vodňanská 376,Prachatice 388 371 367 388 371 306
<br> ÚP ve Vimperku,1.máje 200,Vimperk 388 451 354
<br> ÚP ve Strakonicích,Na Ohradě 1067,Strakonice 383 363 437 383 363 374
<br> ÚP v Táboře,Budějovická 2923,Tábor 381 480 342 381 480 442
<br> ÚP v Soběslavi,Wilsonova 113,Soběslav 381 545 345 381 545 351
<br>
<br> Vyřizující územní pracoviště je určeno především podle místa pobytu poplatníka.Pokud se místo
pobytu nenachází v Jihočeském kraji a nevíte,které územní pracoviště je ve Vašem případě
vyřizující,volejte
<br>
FÚ pro Jihočeský kraj,Mánesova 1803/3a,Č.Budějovice 387 722 205 387 722 229
<br>
Pracovníci útvarů majetkových daní Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a jeho územních pracovišť
se Vám budou ve věci daně z nemovitých věcí na uvedených telefonech věnovat každý pracovní
den,vždy MINIMÁLNĚ v době
<br>
Po,St 8:00 – 16:30 Út,Čt 8:00 – 14:30
<br>
Pá 8:00 – 13.30
<br>
ve dnech od 4.ledna do 5.února 2021
<br>
Ing.XXXXXX XXXXXXX,v.r <.>
ředitel
DNV_informace_Tučapy_2021.pdf
Finanční úřad pro Jihočeský kraj
Mánesova 1803/3a,371 87 České Budějovice
<br>
<br>
Územní pracoviště v Soběslavi
Wilsonova 113,392 01 Soběslav
Oddělení majetkových daní II
<br> Tel.: 381 545 111
E-mail: podatelna2210@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: bdwn547
<br>
<br>
<br>
<br> Informace k XXXX z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku XXXX pro obec:
<br>
<br>
T U Č A P Y
<br> údaje k XXXX z pozemků
<br> katastrální území (k.ú.) kód k.ú.prům.XXXX XXX.půdy (Kč/mX) zjednodušená evidence pozemků
<br> Brandlín u Tučap 771180 6,51 není
Dvorce u Tučap 771198 5,58 není
Tučapy u Soběslavi 771201 6,00 není
<br>
<br> Koeficient pro stavební pozemky (F) je ze zákona na celém území obce: 1,0
<br>
údaje k XXXX ze staveb a jednotek
<br> Koeficient je pro níže uvedený předmět daně ze zákona na celém území obce: 1,0
budova obytného domu (H)
ostatní budova tvořící příslušenství k budově obytného domu (I)
zdanitelná jednotka,jejíž převažující část podlahové plochy je užívaná pro bydlení – byt (R)
ostatní zdanitelná jednotka (Z)
<br>
<br> PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Daňové přiznání,případně dílčí daňové přiznání,je na zdaňovací období roku 2021 nutno podat
příslušnému územnímu pracovišti,kde je umístěn spis poplatníka,nejpozději do 1.února 2021 <.>
Noví poplatníci daně podají daňové přiznání na územní pracoviště dle pokynu GFŘ – D – 41,který
je k dispozici na každém územním pracovišti,případně na níže uvedené internetové adrese <.>
<br>
<br>
Přiznání k XXXX z nemovitých věcí lze zpracovat s využitím daňového portálu na internetové
adrese: http://www.financnisprava.cz.V aplikaci „Daň z nemovitých věcí – koeficienty“ jsou pro
zpracování daňového přiznání dostupné údaje za celou Českou republiku <.>
<br> Pokud nebylo daňové přiznání podáno včas,případně nebylo podáno vůbec,vzniká při
splnění zákonných podmínek poplatníkovi daně povinnost uhradit pokutu <.>
<br>
<br>
<br> PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitých věcí částku 5 000 Kč,je pro všechny poplat...

Načteno

edesky.cz/d/4386440

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz