« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Brno - 'ih
<br> Úřad městské části mě.—„ET [ Mariánské nám.1,617 ('.<.> no
<br> Magistrát města Brna
<br> “ii "Út" 2021
<br> DOŠLO'
<br> Odbor dopravy „.ti?-.lt“ M Přiloha: SP.ZN-: 5400/OD/MMB/0450250/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č.J.: MMB/0450250—2/2020/VOS TEL./E—NIAIL: 542 174 294/vosinek.vlastimil©brno.cz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci — Polyfunkční dům při místní komunikaci II.třídy,ulice Plotní,Brno — jih,změna organizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> úřad městské části města Brna
<br> Vyvěšeno dne: — 1.'N“ 2021 Ma Ema-jih
<br> nansítónámJ 617 Brno Sejmuto dne: % Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: _ a -m.2021
<br> Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),na základě ustanovení 5 77 odst.3 zákona o silničním provozu projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci —— při místní komunikaci ll.třídy,( Zákos ),ulice Plotní,Brno,p.č.774/3,k.ú.Trnitá,Brno —jih,podaný žadatelem — společností Nová Plotní,s.r.o.IČ: 07701390,se sídlem Brno —- Náměstí 3.května 3A,621 00 Brno,formou výkresu číslo přílohy 80 03,s názvem akce: Novostavba polyfunkční budovy se sídlem firmy ARSSTAV na ul.Plotní v Brně,SO 03,zpevněné plochy,datum „listopad 2020,měřítko 1:100,číslo zakázky „012017",zpracovaný projekční kanceláří Ing.arch.Martinou Kutnohorskou,autorizovaným architektem,se sídlem Durd'ákova 5,613 00 Brno,IČ: 415 66181,s vydaným souhlasným vyjádřením dotčeného orgánu podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona o silničním provozu — Policie České Republiky,Krajské ředitelství policie Jihomor...

Načteno

edesky.cz/d/4385803

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz