« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Návrh opatření obecné povahy Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Úřad méstsšfnčásti města Brna Man'ánské nám.o1:!i,h617 00 Brno
<br> Magistrát města Brna ' 4 -01- 202!
<br> Odbor dopravy č.j.©9006; \bl
<br> DOŠLO
<br> „Příloha: SP- ZN.: 5400/OD/MMB/0450248/2020 VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX Brno XX.XX.XXXX Č- J-= MMB/OXXXXXX-X/XXXX/VOS TEL./E-MAIL: 542 174 294/vosínek.v|astimilj©brnocz VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> návrh opatření obecné povahy návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br> Oznámení o záměru stanoveni změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci — při místní komunikaci ".třídy,( Zákos ),ulice Plotní,polyfunkční budova - stavba,p.č.774/3,k.ú.Trnitá,Brno,změna dopravního značení <.>
<br> —l -01— 2021
<br> V věšeno dne: V Úřad městské mčásti "města Brna
<br> Mariánské námtm31116130 Sejmuto dne: NM
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: _ L _m_ 2021
<br> Polyfunkční dům při místní komunikaci ".třídy,ulice Plotní,Brno — jih,změna orqanizace dopravy a související změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích <.>
<br> Magistrát města Brna (dále jen „MMB") jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),obdržel dne 22.10.2020 návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích — při místní komunikaci ll.třídy,ulice Plotní,Brno — jih,trvalé dopravní značení při ulici Plotní,p.č.774/3,k.ú.Trnitá,Brno — jih,podaný žadatelem — společností Nová Plotní,s.r.o.IČ: 07701390,se sídlem Brno — Náměstí 3.května SA,621 00 Brno,formou výkresu čislo přílohy 80 03,s názvem akce: Novostavba polyfunkční budovy se sídlem firmy ARSSTAV na ul.Plotní v Brně,80 03,zpevněné plochy,datum „listopad 2020,měřítko 1:100,číslo zakázky „012017“,zpracovaný projekční kanceláří ing.arch.Martinou Kutnohorskou,autorizovaným architektem,se sídlem Durd'ákova 5,613 00 Brno,IČ: 415 66181 a vydaného sou...

Načteno

edesky.cz/d/4385802

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz