« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Rozpočet obce Volanice 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet 2021
Obec Volanice,IČO 00272370 KEO4 1.8.5 UR020
<br> Schválený rozpočet - závazné ukazatele,rok 2021
<br> Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním §11 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění
pozdějších předpisů <.>
<br> Třídění:Par vzestupně,Pol vzestupně,Org vzestupně,Akce vzestupně
<br> PŘÍJMY
XXX XXX Název Kč Z tohoOrg Akce
<br> X XXX XXX,00
<br> 1012 Podnikání a restruktur.v zeměd.a potr.122 000,00
<br> 1031 Pěstební činnost 20 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 2 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 5 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 130 000,00
<br> 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 40 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 4 320 000,00
<br> VÝDAJE
XXX XXX Název Kč Z tohoOrg Akce
<br> XXXX Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50 000,00
<br> 2310 Pitná voda 20 000,00
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 20 000,00
<br> 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 235 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovnické 15 000,00
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury 10 000,00
<br> 3399 Ostatní záležitost kultury,církví a sděl.prostředků 50 000,00
<br> 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce 50 000,00
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 20 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 80 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 7 000,00
<br> 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 500 000,00
<br> 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 4 000,00
<br> 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 171 000,00
<br> 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp.a 12 000,00
<br> 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 440 000,00
<br> 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 5 000,00
<br> 5213 Krizová opatření 5 000,00
<br> 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 17 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 672 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 250 000,00
<br> 6310 Obecné příjmy a výda...

Načteno

edesky.cz/d/4385009


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz