« Najít podobné dokumenty

Obec Volanice - Rozpočet MŠ Volanice, Střednědobý výhled rozpočtu 2022-2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Volanice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Střednědobý výhled PO 2022,2023 schválený.xlsx (6.61 kB)
List1
Střednědobý výhled rozpočtu
Mateřské školy Volanice,Volanice 130,507 03 příspěvková organizace na období 2022,2023
<br>
Kč
Střednědobý výhled rozpočtu 2022 2023
hlavní činnost doplňková činnost hlavní činnost doplňková činnost
<br> Výnosy celkem 2290000 0 2290000 0
příspěvek zřizovatele - provozní 240000 0 240000 0
provozní dotace z jiných zdrojů 2000000 0 2000000 0
ostatní výnosy 50000 0 50000 0
Náklady celkem 2290000 0 2290000 0
osobní náklady 2000000 0 2000000 0
energie 130 000 0 130 000 0
ostatní náklady 160000 0 160000 0
Výsledek hospodaření 0 0 0 0
investiční příspěvek 0 0 0 0
<br>
<br>
Vypracoval: XXXX XXXXXXXXXX
Dne XX.XX.XXXX
Datum schválení zřizovatelem: 21.12.2020 Usnesení 10/2020
Rozpočet PO MŠ Volanice 2020 - schválený.xlsx (7.55 kB)
List1
Příspěvková organizace (PO): Zřizovatel PO:
Mateřská škola Volanice,Volanice 130,50703 Obec Volanice
<br> Rozpočet na rok 2021
<br> Náklady Výnosy
činnosti vzdělávání hrazené ze státního rozpočtu
účelově určené náklady hrazené státní dotací 2000000 státní dotace na platy a pomůcky UZ 33353 2000000
v tom: mzdy,pomůcky
činnosti hrazené z OP VVV
účelově určené náklady hrazené z ESF 120000 dotace ESF OP VVV 120000
<br> běžný provoz MŠ
náklady na běžný provoz MŠ celkem 283000 výnosy k zajištění běžného provozu MŠ 283000
investiční akce 0 čerpání fondu investic na opravy 0
<br> poplatek za MŠ 48000
mzdy nehrazené státem 20000 příspěvek na provoz od zřizovatele 235000
spotřeba energií 133000
Služby – účetnictví 37200
ostatní provozní náklady 92800
Náklady celkem Výnosy celkem
<br> Podklady použité k sestavení rozpočtu:
a) rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele
b) závazné ukazatele rozpočtu státní dotace 11.2020
c) odhad výnosů z běžné činnosti pro rok 2021
<br> ředitelka MŠ Schváleno zřizovatelem dne: 21.12.2020
Usnesením č.10/2020
podpis podpis

Načteno

edesky.cz/d/4385007

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Volanice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz