« Najít podobné dokumenty

Obec Tuhaň (Česká Lípa) - Schválený rozpočet obce Tuhaň na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tuhaň (Česká Lípa).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schválený rozpočet obce Tuhaň na rok 2021
SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE TUHAŇ NA ROK 2021
<br> Odd.§ Text Návrh rozpočtu na
rok 2021
V Kč
<br> Rozpočet po
změnách
k 11/2020
<br> PŘÍJMY:
Daňové příjmy 5 830 000 6 199 640
<br> 1031 Pěstební činnost 1 500 000 1 200 000
<br> 2141 Vnitřní obchod - nájemné 50 400 50 400
<br> 2321 Poskytování služeb-odpadní vody 20 000 13 000
<br> 3613 Nebytové hospodářství-nájemné 10 000 15 000
<br> 3632 Pohřebnictví 2 000 2 000
<br> 3639 Kom.služby a územní rozvoj(pozemky) 45 000 75 000
<br> 3725 Využívání a znešk.KO – EKO-KOM 70 000 55 000
<br> 6310 Příjmy z úroků 500 500
<br> 4112 Neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu 67 100 68 100
<br> 5512 Požární ochrana-nájemné 2 000 2 000
<br> 3612 Bytové hospodářství 47 000 47 000
<br> 4116 Dotace VPP+lesní činnost 849 662
<br> 4122 Dotace od kraje - XXX XX XXX
<br> XXXX Dotace – volby + kompenzace od státu 395 750
<br> 5213 Dar - ČEZ 50 000
<br> CELKEM 7 644 000 9 113 892
<br> VÝDAJE :
<br> 1031 Pěstební činnost 1 500 000 1 884 478
<br> 2141 Vnitřní obchod 5 000 605 000
<br> 2212 Silnice 50 000 780 000
<br> 2294 Dopravní obslužnost 24 750 24 750
<br> 2310 Pitná voda 220 000 220 000
<br> 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 131 300 119 300
<br> 2334 Revitalizace rybníka-oprava hráze 10 000 50 000
<br> 3111 Předškolní zařízení MŠ 13 000 13 000
<br> 1014 Včelaři 5 000 5 000
<br> 3314 Knihovna 20 000 20 000
<br> 3723 Bioodpad 50 000 0
<br> 3319 Ostatní záležitosti kultury(kronika) 22 000 51 000
<br> 3322 Zachování a obnova kulturních památek 210 000 232 000
<br> 3399 Ost.záležitosti kultury(pouť,Mikuláš,jubil.) 195 000 213 000
<br> 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 104 000 114 000
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) 20 000 25 000
<br> 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 68 000 53 000
<br> 3543 Pomoc zdravotně postiženým 15 000 15 000
<br> 3636 Územní rozvoj (stodola,bouračky) 650 000 800 000
<br> 3613 Nebytové hospodářství 152 000 176 700
<br> 3631 Veřejné osvětlení 385 000 880 000
<br> 3632 Pohřebnictví 2...

Načteno

edesky.cz/d/4384955

Meta

Rozpočet   Volby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Tuhaň (Česká Lípa)
04. 03. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
18. 02. 2021
04. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od Obec Tuhaň (Česká Lípa)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz