« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Rozpočtové opatření č.7/2020 obec Rokytá

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument rozpočtové opatření č.7/2020 zde ke stažení
rČo: 48619836
Obec Rokytá
<br> Opis rozpočtových opatřeni Obdobi: 7l/2020
Rozpočet v Kč
<br> Su Au Uz Np org Ka OdPa SpPo Zj Změna rozpočtu Text rozpočtu
<br> Popis:
23I I0
23I l0
23I 1"0
23I 1,0
231,1,0
231 I0
237 70
23I l0
23I l0
23l 16
237 70
23l l0
23l l0
23l l0
231 I0
231 I0
231" l0
23l 70
23I I0
<br> Ce]_kem
<br> 1
<br> 00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
98193 0000 0000
29014 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
00000 0000 0000
29014 0000 0000
00000 0000 0000
<br> 00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
<br> Datum: 16.11
0000 1111 000
0000 1113 000
0000 1211 000
0000 1340 000
0000 1341 000
0000 13B1 000
3639 2131 000
3429 2132 000
0000 4111 000
0000 4116 000
31 45 5021 000
6111 5137 000
3745 5139 000
3631 5154 000
3745 5156 000
3639 5169 000
3122 5169 000
1032 5169 000
6111 5329 000
<br> Přij my:
<br> 2020 Druh: ]
50 000,00 daň z přijmů FO plac.plátci
10 000,00 daň z při;mů FO plac.popf <.>
<br> 100 000,00 daň z přidané hodnoty
260,00 poplatky TKO
30,00 poplatek ze psů
<br> 3 000,00 daň z hazardních her
-] 000,00 příjmy z pronájmu pozemků
-4 000,OO příjmy z pronájmu VČA
<br> -I4 192,00 neinv.přrjaté transf.ze SR
5 440,0O ostat.neinvest.transf.ze SR
4 000,00 péče o vzhled a zefeň-os-výdaj
<br> 50 000,00 DHDM
-20 000,0O péče o vzhled a zeleň-materiál
10 000,0O veř.osvětl.- el.energie
-5 000,00 péče o vzhled a zeleň-poh.hmot
2 000,00 komun.služby-pozemky-služby
<br> 60 000,00 komunální odpad
5 440,00 podpora produkč.činnosti-s]_už <.>
1 000,00 ost.neinvest.transfery
<br> 14B 938,00 Výdaj e: l01 440,00'7:
<br> Ro zdi 1 Příjmy - Výdaje: 41 49B,00
<br> 3 ek ďÚr4 ď,/,^h,- <,>
<br> FENIX,Rozpočet 9.01.000 Strana 1 Tisk: 13.72.2020 21-:32:21-

Načteno

edesky.cz/d/4383137

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz