« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - Oznámení o zahájení prací

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zahájení prací ČEZ.pdf (864.74 kB)
Oznámení o zahájení prací : ň_ý,_______ dle 15 zákona 309/2006 so <.>
<br> Adresa oblastního inspektorátu práce
<br> Přesná adresa Oblastní inspektorát práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Ceských Budějovicích Vodní 1929721 370 06 Ceské Budějovice Tei/fax Telefon.- +420 950 179 511 | Fax.: +420 950 179 505 email budejovice©suipcz Oznámení zasláno osobné-F | poštou-)! | faxem-)= | e-mai'íem )* )* nehodící se škrtne Název stavby
<br> lE-12-2007842 - Nová Ves u Světlé,vedení knn : TS 0247
<br> A : Identifikační údaje o předmětu díla (stavbě)
<br> A1.Přesná adresa staveniště.popřípadě Nová Ves u Světlé,vlz přiložená mapa popis umístění staveniště A2.Druh stavby,její stručný popis Rekonstrukce sítě NN <.>
<br> 6.práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení,popřípadě zařízení technického vybavení
<br> ?.Studnařské práce,zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním
<br> : podzemního díla,práce při stavbě tunelů,pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy 11.práce spojené s montáží a demontáží težkých konstrukčních stavebních dílů kovových,betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb
<br> A3.Uvedení praci a činnosti podle NV č.591/2006 Sb.příloha 5
<br> A4.Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi 20
<br> A5.Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi 1
<br> A6.Datum předáni staveniště zhotoviteli 14.1 2.2020 A7.Datum plánovaného ukončení prací 26.11.2021
<br> B : Účastníci předmětu díla (stavby) Bt : Zadavatel stavby (stavebnikh Název/jméno :: přijmení,sídlo/adresa místo bydliště,ČEZ Distribuce,a.5.případně místo podnikání (|Č)i' kontakt Teplická 874f8 405 02 Děčín 4
<br> 82 : Fyzická osoba zabezpečující odborné vedení provádění stavby,popř.stavební dozor: Názevfjméno a přijmení,sídloíadresa místa bydliště.CEZ Distribuce.a.s <.>,Teplická 87418.405 02 případně místo podnikání (IS)! kontakt Děčín 4
<br> lč 24729035
<br> Ing.XXXXXX XXXXX,tel.XXX XXX XXX
<br> e-mail: michalgmpengezdistribuce.cz
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz