« Najít podobné dokumenty

Obec Nová Ves u Světlé - Rozpočet obce 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nová Ves u Světlé.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce 2021 ÚD.xlsx (21.45 kB)
List1
Obec Nová Ves u Světlé
<br> Rozpočet obce Nová Ves u Světlé 2021
1.Rozpočet 2021 - Příjmy závazný ukazatel třída 2021
Třída tis <.>
1 Třída 1 - Daňové příjmy
daň z příjmů fazických osob,daň z příjmů právnických osob,DPH,poplatky za TKO,za psa,daň z nemovitostí 6,413.4
2 Třída 2 - Nedaňové příjmy
nájemné z pozemků,KD,příspěvek za třídění odpadů od firmy EKO - KOM,služby OÚ 294.5
3 Třída 3 - Kapitálové příjmy
prodej pozemků a majetku obce 28.4
4 Třída 4 - Přijaté transfery
příspěvek na výkon státní správy,dotace a dary 8,375.700
Celkem 15,112.0
<br>
2.Rozpočet 2021 - Výdaje provozní závazný ukazatel paragraf,podle okruhu činnosti 2021
§ Třída tis <.>
1031 5 pěstební činnost - mzda,os.výdaje,pojištění,materiál 100.00
1032 5 podpora ostatních produk.činn.- služby;těžba dřeva 200.2
1036 5 správa v XXX.Hosp.- osobní výdaje lesník XX.XX
2212 5 Silnice
údržba,oprava komunikací,sečení škarp,vyhrnování sněhu 46.4
2219 5 ost.zál.komunikací (chodníky,cyklost,lávky) - opravy 0.3
2221 5 Provoz veřejné silniční dopravy
údržba čekáren 10.0
2292 Ptrovoz veřejné silniční dopravy - dopravní obslužnost 12.0
2321 5 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
údržba kanalizace,opravy a udržování 65
2341 5 Vodní díla v zeměděl.krajině - rybník služby,opravy a udržování,projekty k opravám 10.20
3117 5 Neinvestiční příspěvek,služby elektron.Komunikací ZŠ a MŠ Nová Ves u Světlé,vybavení MŠ 402
3314 5 Činnosti knihovnické
potřeby místní knihovny,nákup nových knih,osobní výdaje 11.0
3319 5 Ostatní záležitosti kultury
psaní a malování obecních kronik 6
3326 5 Pořízení,zachování a obnova hodnot místního kulturního,národního a historického povědomí - opravy,udržování 10
3341 5 Rozhlas a televize
opravy rozhlasu,poplatky OSA 14
3399 5 Ostatní záležitosti kultury - materiál,služby,pohoštění senioři,nar.občánků,dárkové balíčky,zpravodaj 223.0
3412 5 Sportovní zařízení v majetku obce víceúč.hř,fotb,ovál - údržba,el.energie,poh.hmoty a maziva 25
3421 5 Dětské hřiště - dr.hm.majetek,ma...

Načteno

edesky.cz/d/4380392

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nová Ves u Světlé      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz