« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 10/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 10/2020
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
Zápis č.10/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Rakovice
Čas a místo konání: 08.12.2020 v 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
Přítomní zastupitelé: Ing.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX
Omluveni: p.XXXXXX XXXXX,p.XXXXXX XXXX,p.XXXXX XXXXXXX,Ing.Komárek
Host: pí.XXXXX XXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXXX
Veřejnost: p.XXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Místostarosta zahájil jednání v XX:XX hod <.>,přivítal členy zastupitelstva a informoval,že zatupuje starostu ve smyslu paragrafu 104,odst.1 zákona o obcích,kdy starosta nevykonává funkci.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem zastupitelstva obce Rakovice <.>
Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.08/2020,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
1.1 Zahájení
Provedením zápisu byla pověřena: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Určení ověřovatelé zápisu: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX
Místostarosta konstatoval,že na zasedání je přítomno X členů zastupitelstva z celkového počtu 9,a že zasedání je usnášeníschopné.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,<.>
V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že bude pořizován audiozáznam jednání a současně se otázal zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
1.2 Schválení programu ZO
místostarosta – předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě a otázal se,zda má někdo z členů zastupitelstva připomínku,nebo doplňující návrh
Ing.Mastný – navrhuje doplnit bod „Jednání na KÚ ČB ke stavebnímu povolení pro stavbu dálnice D4“
místostarosta – nedoporučuje zařadit tento bod do programu,ale ponechat jej na měsíc leden 2021,vzhledem k tomu,že informace má pouze nepřítomný starosta; Ing.Mastný na zařazení bodu trval
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rakovice r...

Načteno

edesky.cz/d/4377917

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz