« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Zápis 10/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis 10/2020
OBEC RAKOVICE
zastupitelstvo obce
<br>
Zápis č.10/2020
ze zasedání zastupitelstva obce Rakovice
Čas a místo konání: 08.12.2020 v 19:00 hodin,místnost OÚ Rakovice
Přítomní zastupitelé: Ing.XXXXXX XXXXXXX,p.XXXXX XXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX
Omluveni: p.XXXXXX XXXXX,p.XXXXXX XXXX,p.XXXXX XXXXXXX,Ing.Komárek
Host: pí.XXXXX XXXXXXXX,p.XXXXXXXXX XXXXXXX
Veřejnost: p.XXXXXXXX XXXXXX,pí.XXXXXXXX XXXXXXXXX
Místostarosta zahájil jednání v XX:XX hod <.>,přivítal členy zastupitelstva a informoval,že zatupuje starostu ve smyslu paragrafu 104,odst.1 zákona o obcích,kdy starosta nevykonává funkci.Zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno v souladu zákonem č.128/2000 Sb.o obcích a s Jednacím řádem zastupitelstva obce Rakovice <.>
Ad 1:.Technický bod (zahájení,určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,schválení programu,schválení zápisu č.08/2020,kontrola usnesení,informace o stavu finančních prostředků)
1.1 Zahájení
Provedením zápisu byla pověřena: Ing.XXXXXX XXXXXXX
Určení ověřovatelé zápisu: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXXX,pí.XXXXXXX XXXXXXXXXX
Místostarosta konstatoval,že na zasedání je přítomno X členů zastupitelstva z celkového počtu 9,a že zasedání je usnášeníschopné.Schvalovací kvórum činí 5 hlasů,<.>
V souladu s Jednacím řádem zastupitelstva obce starosta informoval,že bude pořizován audiozáznam jednání a současně se otázal zda jej bude pořizovat ještě někdo z přítomných <.>
1.2 Schválení programu ZO
místostarosta – předložil návrh programu zasedání zastupitelstva obce zveřejněný na úřední desce obecního úřadu v zákonem stanovené lhůtě a otázal se,zda má někdo z členů zastupitelstva připomínku,nebo doplňující návrh
Ing.Mastný – navrhuje doplnit bod „Jednání na KÚ ČB ke stavebnímu povolení pro stavbu dálnice D4“
místostarosta – nedoporučuje zařadit tento bod do programu,ale ponechat jej na měsíc leden 2021,vzhledem k tomu,že informace má pouze nepřítomný starosta; Ing.Mastný na zařazení bodu trval
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rakovice r...

Načteno

edesky.cz/d/4377917

Meta

Stavební informace   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Rakovice
17. 11. 2022
15. 11. 2022
14. 11. 2022
13. 11. 2022
11. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz