« Najít podobné dokumenty

Obec Chomle - OZV obce Chomle č. 3/2020, o poplatku za komunální odpad

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Chomle.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV obce Chomle č. 3/2020, o poplatku za komunální odpad
OBEC CHOMLE
<br> Zastupitelstvo obce Chomle
<br> Obecně závazná vyhláška obce Chomle č.3/2020 <.>
<br>
<br> o poplatku za komunální odpad
<br>
<br> Zastupitelstvo obce Chomle se na svém zasedání dne 28.12.2020 usnesením č.41/20 usneslo vydat
<br> na základě § 17a odst.1 zákona 185/2001 Sb <.>,o odpadech a o změně některých dalších zákonů,ve
<br> znění pozdějších předpisů,a v souladu s ust.§ 10 písm.d),§ 35 a § 84 odst.2) písm.h) zákona
<br> č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou
<br> vyhlášku:
<br>
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br>
<br> Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální odpad,který vzniká
<br> na území obce <.>
<br> Čl.2
<br> Správa poplatku
<br>
<br> (1) Správu poplatku vykonává obec Chomle <.>
<br> (2) Poplatníkem je každá fyzická osoba,při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.Plátcem
<br> poplatku je vlastník nemovitosti,kde vzniká komunální odpad.Jde-li o budovu,ve které
<br> vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona,je plátcem toto
<br> společenství.Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky¹)
<br>
<br> Čl.3
<br> Sazba poplatku
<br>
<br> Sazba poplatku je stanovena na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce
<br> vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
<br> poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
<br> jednotlivé nemovitosti:
<br>
<br> Typizované sběrné nádoby plastové o objemu 120 l určené ke shromažďování
směsného komunálního odpadu <.>
<br>
<br> Frekvence (počet) vývozů za rok Roční poplatek
<br> 12 = 1x měsíčně celoročně 800,- Kč
<br> 26 = 1x za 14 dní celoročně 1.600,- Kč
<br> 52 = 1x týdně celoročně 2.500,- Kč
<br> 42 = kombinovaný (leden – duben a říjen – prosinec 1x
týdně,květen – září – 1 x za 2 týdny)
<br> 2.300,- Kč
<br> Jednorázový svoz 350 Kč/5 svozů
<br>
<br>
-----------------------------------------------------------------------------...

Načteno

edesky.cz/d/4377579

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Chomle      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz