« Najít podobné dokumenty

Obec Děpoltovice - OZV č.1-2020 Zrušující vyhláška na požární řád obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Děpoltovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OZV č.1-2020 Zrušující vyhláška na požární řád obce
OBEC DĚPOLTOVICE
Zastupitelstvo obce Děpoltovice
Obecně závazná vyhláška obce Děpoltovice č.1/2020 <,>
<br> kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.1/2003 <,>
<br> POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
Zastupitelstvo obce Děpoltovice se na svém zasedání dne 14.12.2020 usnesením č. 5/1 usneslo vydat na základě § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl.1
Zrušovací ustanovení
<br> Touto obecně závaznou vyhláškou se z r u š u j e Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 - POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE,ze dne 8.10.2003 <.>
Čl.2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15.dnem po dni vyhlášení <.>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
XXXXXXXX XXXXXXXX
XXXX XXXXX
<br> Místostarosta starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 15.12.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2020
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup <.>

Načteno

edesky.cz/d/4377202

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Děpoltovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz