« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 338.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

338.pdf
ýýýýýp
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č.312020
<br>,Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu Polanka nad Odrou tajemnice UMOb Polanka nad Odrou
<br> vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v rámci ÚMOb Polanka nad Odrou:
<br> Druh práce: - referent odboru financí,vnitřních věcí,školství a kultury Místo výkonu práce: Ostrava —- Polanka nad Odrou,ul.1.května č.p.330/160,725 25 Zařazení: úředník Charakteristika vykonávané práce: příprava a vedení l'OZpOČlU městského obvodu,ekonomické záležitosti,vymáhání pohledávek,aj.?íatové zařazení: 9.„„ 10.platová třída v souladu s nařízením vlády č.300/2019 Sb <.>,v platném znění,možnost postupného přiznání osobního příplatku podle kvality odvedené práce Požadované vzdělání: středoškolské ukončené maturitou předpoklady dle 5 4 zákona č.312/2002 Sb.<,>
<br> Jiné požadavky: dobrá uživatelská znalost práce na PC,samostatnost,komunikativní schopnosti,zodpovědnost,znalost zákona o účetnictví a praxe v oboru ekonomiky vítána
<br> Předpoklady: státní občan ČR nebo cizí stání občan,který má v ČR trvalý pobyt způsobilost k právním úkonům bezúhonnost ovládání jednacího jazyka
<br> Přihláška musí obsahovat: - jméno,příjmení,"titul » datum a místo narození - státní příslušnost — místo trvalého pobytu - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu u cizího státního občana - datum a vlastnoruční podpis
<br> Doklady,které zájemce připojí k přihlášce: - životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech <,>
<br> -výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce cizí státní příslušník doloží obdobný doklad - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Lhůta pro podání přihlášky: 18 1 2021
<br> Místo a způsob podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně ÚMOb Polanka nad Odrou v zalepené obálce s označením „Výběrové řízení 3/2020— NEOTVÍRAT“ <.>
<br> Adresa,na kterou se přihláška odesílá: ÚMOb Polanka nad Odrou,1.května č.330/160,725 25 Polan...

Načteno

edesky.cz/d/4376757

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz