« Najít podobné dokumenty

Obec Rakovice - Rozpočet na rok 2021 schválený

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rakovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet na rok 2021 schválený
Rozpočet 2021 schválený
 
<br>
 
<br> Rozpočtové příjmy
 
 
 
<br>  
 
 
2019 2021
<br> §
Položka
 
 
<br> 0
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.čin <.>
888 842 880 000
<br> 0
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výď.čin <.>
22 993 22 000
<br> 0
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.čin <.>
77 555 78 000
<br> 0
1121
Daň z příjmů právnických osob
722 355 720 000
<br> 0
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
149 720 150 000
<br> 0
1211
Daň z přidané hodnoty
1 626 095 1 600 000
<br> 0
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdn.fond
0 500
<br> 0
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění fun.les
0 200
<br> 0
1340
Poplatek za likvidaci komunál.odpadu
123 542 125 000
<br> 0
1341
Poplatek ze psů
3 237 3 000
<br> 0
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 200 1 200
<br> 0
1361
Správní poplatky
3 290 3 100
<br> 0
1381
Daň z hazardních her
19 375 20 000
<br> 0
1511
Daň z nemovitosti
557 193 550 000
<br> 0
4111
Neinvest.Ze stát.rozpočtu
29 000 29 000
<br> 0
4112
Dotace KÚ na stát.správu
152 400 242 000
<br> 0
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st.rozpo
13 380 6 520 000
<br> 0
4122
Neinv.přujaté transfery od krajů
0 700 000
<br> 0
4216
Investiční přijaté transfery ze st.rozpočtu
4 311 000 6 300 000
<br> 1031
 
Lesní hospodářství
424 303 550 000
<br> 3612
 
Nájem z bytů
111 000 126 000
<br> 3639
 
Příjmy z vlastní činnosti
30 000 30 000
<br> 3639
 
Příjmy z pronájmu pozemků
114 699 131 500
<br> 3639
 
Příjmy z prodeje pozemků
40 857 0
<br> 3727
 
Prevence vzniku odpadů
54 932 48 000
<br> 5512
 
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2 000 2 000
<br> 6310
 
Příjmy z úroků
4 129 4 500
<br> 6320
 
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0 4 000
<br> 6330
 
Převody z rozpočtových účtů
80 000 100 000
<br> Celkem příjmy
 
 
9 563 198 18 940 000
<br>  
 
 
 
<br>  
 
 
 
<br>  
 
Příjmy dle paragrafů a položek
18 940 000
<br>  
 
Zůstatek na účtech
9 670 000
<br>  
 
Celkem příjmy
28 610 000
<br>  
 
 
 
<br>  
 
 
 
<br> Rozpočtové výdaje
 
 
 
<br> 1031
 
Lesní hospodářství
996 970 ...

Načteno

edesky.cz/d/4375988

Meta

Prodej   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rakovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz