« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29.12.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 29.12.2020
Obec Ždírce _ starosta obce Zdirec
<br> Ždírec,21.prosince 2020 Počet listů: l
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle mzdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastugitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Ždírec a oznamuji místo,<.> čas ajeho program <.>
<br> Místo konání: Obec Ždírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Ždírec č.p.23
<br> Doba konání: 2-9.prosince 2020 od 18:00 hodin
<br> Navržený ] ) program: 2) 3) 4)
<br> Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Schválení programu zasedali ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a rekonstrukce veřejného osvětlení k autobusové Zastávce
<br> 5) Dopravního značení v obci — smlouva o díle 6) POW 2021 ?) Webové stránky obce 8) Rozpočet obce na rok 2021 9) Pronájem a prodej obecních pozemků 1'0) Váha.na návsi l 1) Diskuse 1-2) Různé Vyvěšeno dne: 21.12.2020 Sejmuto dne: 3 l.122020 Elektronicky zveřejněno dne: 2 |.122020
<br> Odejmuto s elektmnické úřední desky dne: 3 l.122020

Načteno

edesky.cz/d/4374752

Meta

Prodej   Pronájem   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz