« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Informační leták hejtmanky co se změní od neděle 27. 12. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Co se zménl’ od nedéle 27.12.2020:
Cesko pi‘ejde do 5.stupné indexu PES
<br> Obchody a sluiby:
umoinén jen prude] zékladm’ch potl‘eh (napF.potraviny <,>
drogerie,pohonné hmoty.potFeby pro sz’Fata,stFelivo atp.)
1osoba na15mz
restauracejen Wdejové akno
zavfeny hrady,zémky,bazény,vleky,sluiby (typu
kadei‘nictvl),omezeny uhytavarj slulhy
<br> §kolstv’
<br> distanEnI’vyuka na v§ech stupnich s vyjimkou M5 <.>
spec.§kol a 1.a Z.roEnI'kfl Z5 + speclflcké pfipady
<br> Ostatnl’:
zékaz vychézeniv dobé od 21 — 5 hudin
setkévénl max.2 osoh
zikaz név§tév v nemocnicl'ch a sac.sluibéch krom <.>
svatby,pohi‘hy max.1 5 osob
za’kaz kulturnl’ch akcl’
We mfo na www v‘ada :1,www mp0 cz 3 www mzcr cz Zména vyhrazsna
<br> Heltmanka Petra Peckev
Ir ~ m

Načteno

edesky.cz/d/4373956

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz