« Najít podobné dokumenty

Obec Klokočná - Zápis č. 8/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 16. 12. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Klokočná.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde ke stažení
Zápis č.8/2020 – Veřejné zasedání zastupitelstva 16.12.2020
<br>
Stránka 1 z 14
<br> Zápis č.8/2020
<br> z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Klokočná
<br> konaného dne 16.12.2020 v 1900 hod.v sále Hostince Na Klokočné
<br>
<br>
Přítomni: Ing.XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXX,Ing.arch.XXXXX XXXXXXXX,Ing.Blanka
<br> Habrmanová Ph.D,Ing.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Omluveni: Ing.XXXXX XXXXXX,XXX XXXX
<br> Neomluveni: X
<br>
<br> Celkový počet přítomných zastupitelů: 5
<br> Celkový počet nepřítomných zastupitelů: 2
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Klokočná zahájil starosta obce XXXXXXXX XXXXX (dále
<br> „předsedající“),přivítal všechny přítomné a konstatoval,že zasedání bylo řádně svoláno <.>
<br> Informace podle § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích byla na úřední desce
<br> Obecního úřadu Klokočná zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to
<br> od 8.12.2020 do 16.12.2020.Předsedající dále konstatoval,že dle prezenční listiny je
<br> v sále přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 všech členů zastupitelstva) <,>
<br> takže zastupitelstvo je usnášeníschopné <.>
<br> 2.Určení ověřovatelů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl,aby ověřovateli zápisu byli XXX XXXXX XXXXX a XXX XXXXX XXXXXXXX <,>
<br> zapisovatelem paní XXXXX XXXXXXXXX.Předsedající vyzval zastupitele k vznesení
<br> protinávrhů.Předsedající vyzval přítomné občany,aby se k návrhu vyjádřili.K návrhu se
<br> nikdo nevyjádřil <.>
<br> Předsedající přečetl návrh usnesení:
<br> „Zastupitelstvo obce Klokočná určuje ověřovateli zápisu pana Tomáše Indru a pana
<br> Tomáše Bezpalce,zapisovatelem paní Šárku Machaňovou.“
<br> Předsedající nechal o návrhu usnesení hlasovat <.>
<br> Hlasy: pro: XXXXXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXX,XXXXX XXXXX,Michaela
<br> Poncarová,XXXXXX XXXXXXXXXX
<br> proti:
<br> zdržel se:
<br> nehlasoval:
<br> Výsledek hlasování: Pro 5 Proti 0 Zdržel se 0 Nehlasoval 0
<br> Usnesení č.U-43-8/2020 bylo schváleno <.>
<br> 3.Sch...

Načteno

edesky.cz/d/4373953

Meta

Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Klokočná      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz