« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 337.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

337.pdf
_g Statutární město Ostrava m Městský obvod Vítkovice “ " starosta
<br> Bylo současně zveřejněno na www.vitkoviceostravac:
<br> LW
<br> VITKf2333 8/20/BaMfKa
<br> $tatutárm město Ostrava Uřad městského obvodu Vítkovice odbor organizační.vnitřních věcí a kultury
<br> | 9 OSTRAVA.!!
<br> vIrKovlce
<br> Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
<br> zveřejňujeme
<br> záměr pronajmout
<br>.část pozemku parc.č.219/18,zahrada,o výměře 32,00 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu
<br> V katastrální mapě <,>
<br>.část pozemku parc.č.219/18,zahrada,o výměře 19,50 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu
<br> v katastrální mapě,<.> část pozemku parc.č.219/18,zahrada,o výměře 104,30 m2,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,dle zákresu v katastrální mapě."\ " sig—" ",a 'o
<br> 17388:
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1694/RMOb—Vit/1822/68 ze dne 09.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích,dne 21.12.2020
<br> Statutární město Ostrava městský obvod 'v'itkovice
<br> XXXXXXX XXXXXX o.st'RAVAEE! starosta MOb VÍtkOViCeo VÍYKOVICE
<br> a ! (
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu VITKOV!CE
<br> odbor.<.>.<.>.<.>.ťó/p/qč/ písemnost aviváž/ni K&M
<br> čísla.<.>.<.>.<.>.<.>."—.- 4.<.>._ vyvěšena dne.?CJJ/Vťw sňala dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.*
<br> za správnost: „03an *!
<br> Mírové náměstí 1.703 79 Ostrava IČ 00845451 DIČ cz 00845451 | | | 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Číslo účtu 1649309349/0800.<.> <.>
<br> posta©vitkoviceostravacz ID DS 7mqbr2?
<br> %L

Načteno

edesky.cz/d/4373547


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz