« Najít podobné dokumenty

Obec Vysočina - SOMH - Schválený rozpočet na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vysočina.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

schvaleny_rozpocet_somh2021.xlsm
2021
Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko
Schválený rozpočet na rok 2021
<br> VÝDAJE skutečnost 2004
POLOŽKA ODPA NÁZEV POLOŽKY v Kč návrh v tis.Kč
5021 3639 Osobní výdaje,dohody o provedení práce 25,000.00 130
5136 3639 Knihy,učební pomůcky 2,100.00 1
5137 3639 Drobný hmotný majetek (kompostéry) 2,835
5139 3639 Nákup materiálu 5
5141 3729 Platby úroků z úvěru 50
5161 3639 Poštovní služby 1
5163 6310 Služby peněžních ústavů,poplatky bance 2,752.00 5
5163 3639 Pojištění 130
5167 3639 Služby školení a vzdělávání 36,007.00 2
5168 3639 Zpracování XXX a IT služby XX
XXXX XXXX Nákup ostatních služeb 1,000,200.00 200
5171 3725 Oprava techniky 50
5173 3639 Cestovné 0.00 1
5175 3639 Pohoštění 7,055.00 10
5229 3639 Transfery nezisk.organizacím a spolkům 20
5362 3639 Daň z nemovitosti,silniční daň 41
5362 6399 Daň z příjmu,DPH 400
5365 3639 Platby daní a poplatků - ověřování 1
Celkem výdaje 1,073,114.00 3,894
<br> PŘÍJMY
POLOŽKA ODPA NÁZEV POLOŽKY návrh v tis.Kč
4122 Neinvest.dotace od kraje 353,601.00
2141 3639 Příjmy z úroků na bankovním účtu 8,615.00 1
2132 3725 Nájemné skládka 900
2132 3639 Nájemné areál 726
2133 3725 Pronájem ostatního majetku 2000
4121 Členské příspěvky od obcí 261,450.00 343
4221 Dotace město Hlinsko 500
Celkem příjmy ERROR:#VALUE! 4,470
<br> FINANCOVÁNÍ
POLOŽKA ODPA NÁZEV POLOŽKY návrh v tis.Kč
8124 Splátka úvěru 261,450.00 -576
Celkem financování 353,601.00 -576
Rozpočet je členěn dle závazných ukazatelů - paragrafů <.>
Rozpočet byl schválen dne 17.12.2020 valnou hromadou sdružení <.>
Schválený rozpočet na rok 2021 je umístěn na webových stránkách www.hlineckoregion.cz <.>
<br>
List3

Načteno

edesky.cz/d/4373408

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vysočina      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz