« Najít podobné dokumenty

Obec Výkleky - Výpis usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Výkleky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Výkleky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výpis usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce Výkleky
Výpis usnesení z 16.zasedání zastupitelstva obce Výkleky konaného dne 17.12.2020
<br> v 17:30 v prostorách Společenského domu-klubovny obce Výkleky
<br>
<br> Přítomní zastupitelé obce – XXXXXXXX XXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,Michal
<br> Peška,XXXXXXXXX XXXXXX
<br>
Starostka zahájila zasedání v XX:XX hodin
<br>
Pozvánka a program na 16.zasedání zastupitelstva obce byla řádně vyvěšena v termínu na
<br> úřední desce webové i fyzické <.>
<br> Program jednání byl doplněn o bod č.10 - odsouhlaseno jednohlasně <.>
<br>
Zapisovatelka: Jana Smejkalová-odsouhlaseno jednohlasně
<br> Ověřovatelka: Mgr.Marie Mifková-odsouhlaseno jednohlasně
<br>
Výpis usnesení:
<br>
<br> 1.Zastupitelstvo obce Výkleky souhlasí s uskutečněním svatebního obřadu dne
24.4.2021 na p.č.st.61 (k.ú.Výkleky) a na parcele č.1255 (k.ú.Výkleky) – obě
<br> parcely v majetku obce Výkleky <.>
<br> 2.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje rozpočet obce Výkleky na rok 2021
v navrhované podobě <.>
<br> 3.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje rozpočet (Plán nákladů a výnosů) Mateřské
školy Výkleky,příspěvkové organizace <.>
<br> 4.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje žádost příspěvkové organizace MŠ Výkleky o
poskytnutí neinvestičního příspěvku na rok 2021 ve výši 250 000 Kč <.>
<br> 5.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje OZV č.3/2020 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
<br> komunálních odpadů <.>
<br> 6.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje neposkytnutí dotace na rok 2021 Českému
svazu chovatelů (žádosti o dotaci nebude vyhověno) z rozpočtu obce Výkleky <.>
<br> 7.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje poskytnutí dotace na rok 2021 Sboru
dobrovolných hasičů Výkleky ve výši 25 000 Kč z rozpočtu obce Výkleky <.>
<br> 8.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby na parcele č.1260 v k.ú.Výkleky pro firmu
<br> Emontas,s.r.o <.>
<br> 9.Zastupitelstvo obce Výkleky schvaluj...

Načteno

edesky.cz/d/4372634

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Výkleky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz