« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Obec Meclov: Schválený rozpočet 2021 a střednědobý rozpočtový výhled 2022-25

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

doplňující informace
Obecní úřad Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br> Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona
č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na našich internetových stránkách : www.obecmeclov.cz
Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny Obecního úřadu Meclov na adrese Meclov 137
<br> SCHVÁLENÝ
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
NA ROKY 2022 AŽ 2025
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.12.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2021
Elektronická úřední deska
<br> vyvěšeno: 21.12.2020
sejmuto: 31.12.2021
/poté k nalezení v archivu elektronické úřední desky/
Tel:
379428822
č.ú.:3828-321/0100 KB Domažlice
IČO: 00253553
<br>
Fax:
379428822
e-mail:
podatelnameclov@seznam.cz ID XXX.s.: aadfiq
Střednědobý rozpočtový výhled 2022-25
Obec Meclov,iČO 00253553
<br> Datum sestavení:21.12.2020
<br> Období: 2022 až 2025 Příjmy
<br> XXX XXX orgl orgX
<br> XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX 3XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX 4XXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> CELKEM
<br> Výdaje XXX XXX orgl orgX
<br> XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXX GXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX
<br> CELKEM
<br> Financování XXX XXX orgl orgz
<br> XXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXX traktor Kubota
<br> CELKEM
<br> Název DANOVÉ PŘÍJMY NEDANOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY
<br> Název BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> Název uhrazené splátky dlouhodobých
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> Celkem
<br> 90 000 000,00 4 000 000,00 400 000,00
<br> 1 400 000,00
<br> Celkem 95 800 000,00
<br> Celkem
<br> 50 000 000,00 45 558 000,00
<br> Celkem 95 558 000,00
<br> Celkem -242 000,00
<br> Celkem -242 000,00
<br> rok 2022
<br> 21 000 000,00 1 000 000,00 100 000.00 350 000,00
<br> rok 2022 22 450 000,00
<br> rok 2022
<br> 11 000 000,00 11 000 000,00
<br> rok 2022 22 000 000,00
<br> rok 2022 -138 000,00
<br> rok 2022 -138 000,00
<br> rok 2023
<br> 22 000 000,00 1 000 000,00 100 000,00 350 000,00
<br> rok 2023 23 450 000,00
<br> rok 2023
<br> 12 000 000,00 11 000 000,00
<br> rok 2023 23 000 000,00
<br> rok 2023 -104 000,00
<br> rok 2023 -104 000,00
<br> rok 2024
<br> 23 000 000,00 1 000 000,00 100 000,00 350 000,00
<br> rok 2024 24 450 000,00
<br> rok 2024
<br> 13 000 000,00 11 558 000,00
<br> rok 2024 24 558 000,00
<br> rok 2024 0,00
<br> rok 2024 000
<br> rok 2025
<br> 24 000 000,00 1 000 000,00 100 000,00 350 000,00
<br> rok 2025 25 450 000,00
<br> rok 2025
<br> 14 000 000,00 12 000 000,00
<br> rok 2025 26 000 000,00
<br> rok 2025 0,00
<br> rok 2025 0,00
<br> KEO4 1.8.5 UROGO
<br> 1/2
<br> Obec Meclov,lČO 00253553
<br> Střednědobý výhled rozpočtu
<br> KEO4 1.8.5 UROGO
<br> Rekapitulace
<br> Schváleno usnesením číslo: 4/2020 Dne: 16.12.2020
<br> Počet záznamů: 7
<br> Příjmy Výdaje Financování
<br> Rozdíl
<br> Cel...
doplňující informace
Obecní úřad Meclov
Meclov 137,345 21 Meclov
<br> Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona
č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> V elektronické podobě jsou dokumenty zveřejněny na našich internetových stránkách : www.obecmeclov.cz
Občané ÚSC mohou do těchto dokumentů nahlédnout v úřední hodiny Obecního úřadu Meclov na adrese Meclov 137
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE MECLOV
NA ROK 2021
Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.12.2020
Sejmuto z úřední desky dne: 31.12.2021
Elektronická úřední deska
<br> vyvěšeno: 21.12.2020
sejmuto: 31.12.2021
/poté k nalezení v archivu elektronické úřední desky/
Tel:
379428822
č.ú.:3828-321/0100 KB Domažlice
IČO: 00253553
<br>
Fax:
379428822
e-mail:
podatelnameclov@seznam.cz ID XXX.s.: aadfiq
Schválený rozpočet 2021
Obec Meclov,lČO 00253553
<br> Třídění: Par vzestupně,Pol vzestupně,Org1 vzestupně,OrgZ vzestupně
<br> Schválený rozpočet- závazné ukazatele,rok 2021
<br> KEO4 1.8.5 UR020
<br> Rozpočet — závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 511 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> PŘÍJMY
<br> XXX XXX orgl orgz Název Kč Z toho Bez paragrafu XX XXX 000,00
<br> 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 100 000,00 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 100 000,00 1070 Rybářství 10 000,00 2141 Vnitřní obchod 5 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 250 000,00 3113 Základní školy 10 000,00 3612 Bytové hospodářství 490 000,00 3632 Pohřebnictví 20 000,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 207 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 40 000,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 150 000,00 6171 Činnost místní správy 10 000,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 20 000,00 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 100 000,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 000,00
<br> PŘÍJMY celkem: 23 681 000,00
<br> VÝDAJE = “ XXX XXX orgl orgZ Název Kč Z toho XXXX Správa v lesním hospodářství 150 000,00 2141 Vnitřní obchod 61 175,00 2212 Silnice 540 000,00 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 032 000,00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 50 000,00 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 45 000,00 2295 Dopravní obslužnost veřejnými službami - smíšená 70 000,00 2310 Pitná voda 102 000,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6 268 000,00 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 6 116 000,00 3111 Mateřské školy 488 000,00 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 400 000,00 3113 Základní školy 1 870 000,00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým 550 000,00 3314 Činnosti knihovnické 65 000,00 3319 Ostatní zál...

Načteno

edesky.cz/d/4371843

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz