« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 315.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

315.pdf
Bylo SOUČESI'Iě zveřejněno Statutární město Ostrava
<br>.<.> _ _ _ „.k.na wwxitkowcecstravaez ggggpggggýgfmigmgt 33:59 a kultury OSTR AVAu! 9 vlmovuca
<br> VITK123296/20/BaM/Kó Ve smyslu ustanovení & 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
<br> zveřejňujeme záměr propachtovat předmětu pachtu v budově č.p.790,objekt k bydlení,jenž je součástí pozemku parc.č.243/1 i,k.ú.Vítkovice obec Ostrava <,>
<br> na ulici Rudná 46 v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v I.PP v pravé části o celkové výměře 17 m2 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu
<br> 'TKOVICE RUČNĚ“ 5610139 4361" _m _.<.> ____________ www/„b
<br> odbor.<.>.<.>.<.>.<.>.písemnost ežíden „_
<br> Č._ !,— f.:,ll čislo.<.> <.>,<.>.<.>.<.>.;2.<.> f.<.> \í„.2.<.> fu)ř&_„
<br> M: <.>
<br> sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> za správnost:.<.>,/ČÍM _ (fx <.>
<br> „__—»
<br> vyvěšena dne:
<br> „_uu—u-„mmw-
<br> Č.p.mms H
<br> 0
<br> 243/10
<br>.p.791MB ::
<br> 3/12
<br>.\/.<,>
<br> 243/3 /
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb-Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> S-_31 Íštf'rít -:.ý_'_'_—3 Í):'*""V' _,rn = ! 5: obvod “.K-';ygmmýgdu u „.XXXXXXX XXXXXX XX,XX? X.<.> * MI XXXXXXXX vtrxowcsAVA' "
<br> Mírové náměstí X.XXX XX Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZ 00845451 | I ' 1M www.vitkovřce.ostrava.cz Císio účtu 164930934910800.<.> <.>
<br> posta©vítkovice.ostrava.ez ID DS qubr27

Načteno

edesky.cz/d/4370048

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz