« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 316.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

316.pdf
1/1
<br> Statutární město Ostrava Městský obvod Vítkovice starosta
<br> VHK/2329 8/20/BaM/Ko'
<br> Byio současně zveřejněno na www.vitkoviceostravaw
<br> Statutarnl mesw USt-rev? Úřad městského obvodu \fntkovice odbor organizační.vnitřmch věcí
<br> a kultury OSTRAVA!!!
<br> © vrntowce
<br> Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
<br> zveřejňujeme
<br> záměr propachtovat předmětu pachtu
<br> v budově č.p.792,objekt k bydlení,jenž je součástí pozemku parc.č.243/13,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na ulici Rudná 50 V Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v I.PP v levé části o celkové výměře 17 1112 pro účel
<br> provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> Kodnd &QLLso
<br> 43%;
<br> \
<br> 0
<br> 243/13
<br>.<.> <.>,ť nep.<.> QAÍJD
<br> Č.p.?.':32 m
<br> 243/14
<br> 243/12
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu VITKOVICE
<br> \pisemnoste idenč í ( cnslogfá MM! ! "
<br> (3.5) 791143 vyvěšenadnez.<.>.<.> “ o
<br> sňata dne a „za správnost: „ ???/)th !
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice Svým usnesením číslo 1730/RMOb—Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX ;vu ně?/=— <.>,_: t sta ": "“ rosta Qi: ?R ÁVAEŠ ! VÍTKO'JPCE
<br> IČ 00845451 DIČ cz 00845451 Číslo účtu 164930934910800 ID 03 7mqbr27
<br> Mirové náměstí 1,703 79 Ostrava www.vitkovice.ostrava.cz posta©vitkovice.ostrava.cz
<br> OSTRAVAH!

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz