« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 317.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

317.pdf
1M
<br> Statutární město Ostrava Bylo SOUČaSI'Iě ZVGřeiněno $tatut_ární_mě5t0 Oštršvace WS“ “h““ “"“““ “8 WWW-Vitkov'ce-Ostfavw SěiiTšššŘřš'ážšťč'áiťméítiší.“***“ starosta a kultury
<br> ÚSTRAVAH! VITK/ZBBOO/ZO/BaM/Kó 9 unuowce
<br> Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,zveřejňujeme záměr propachtovat předmětu pachtu
<br> v budově č.p.795,objekt k bydlení,jenžje součástí pozemku parc.č.243/16,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na ulici Rudná 58 v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v I.PP v pravé části o celkové výměře 17 m2 pro
<br> účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu VITKOViCE
<br> Rodna! “5155 43 m7“ „WWMÁ
<br> písemnost evidenční "f
<br> čislo.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.c„7.<.> Ž/ÉĚŽÁŽŽČ— vyvěšena dne?“y
<br> snata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./ !
<br> _č.p.795153
<br> „Č-p.? "1
<br>.p.meteo 0
<br> 3/17
<br> 0
<br> 243/15
<br> 0 záměru rozhodla RMOIJ Vítkovice svým usnesením číslo 1730fRMOb-Vít/1822/70 ze dne 21.1 2.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.202() <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX Ú starosta cm “má m,<,> _: Qatmvia
<br> mé5tský obvou Vitice—Ace QŠ'É'QAVAH!
<br> o vimcnnce
<br> Mírové náměstí ?.703 79 Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZ 00845451.<.> ' www.vitkovice.ostrava.cz Cislo účtu 1649309349/0800.<.> <.>
<br> posta©vitkovicecstravacz ID DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/4370046

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz