« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 318.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

318.pdf
--.<.> "'*- Statutární město Ostrava Bylo BOUČasnš zveřejněno ŠŠŠĚĚŽŠŠŠĚŽŠŽŽČŽŽĚÍÍŠĚ “gti MěStský obvod Vítkovice na WMNÍÍKOVICQOSÍFGVRCZ 21531.?;ganizačnl,vnitřních věcí “Š'" starosta OSTRAVAH! 9 vlmowce
<br> VITK123305/20/BaM/Kó Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění <,>
<br> zveřejňujeme záměr propachtovat předmětu pachtu
<br> v budově č.p.797,objekt k bydlenL jenž je součástí pozemku parc.č <.>,243/18,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na ulici Rudná 62 v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v i.PP v levé části o celkové výměře 17
<br> to2 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> Statutární město Ostrava
<br> : Uřad městského obvodu Rudná \W? lg ').45! m1" __ __ _ „___ „ VÍTKOVICE [ odborďLIÍ/JĚL/
<br> „ aso.<.>.<.>.<.> „rájf Mf—ÚM mop; 796,60 vyvěšena dnePZ/Í'ZÚ
<br> sňata dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 2 43/1 7 za SPFÉÝÍÍ'ÍÍFÁ'T'.<.> &\
<br> písemnost evideýni ? »:
<br> 243/18 <,>
<br> Č.p.?97!62
<br> mop.".!64 0
<br> 243/19 /
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb—Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 V Ostravě—Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> Richard Čen-nák ta á ní město Ostrava můsts' ;; bvou Vítkovice starosta ©,Gig—fm M.„
<br> „.s-4013.53! L'.:':.3'J:.'E
<br> Mírové náměsti 1.703 79 Ostrava i_c': 00845451 DIČ cz 00845451 | | | 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Císlo účtu 1649309349/0800.<.> <.>
<br> posta©vitkovicoostravacz ID DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/4370045

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz