« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 319.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

319.pdf
Statutární město Ostrava 45 3 V7 M Úřad městského obvodu Vítkowce
<br> 5-5- Statutární město Ostrava 'yio GOUČBSHŠ zveřejněno ŽÍŽĚfoiganizaČnf' Wim-Ch VĚCÍ ŠŠŠ Městský obvod Vítkovice na www.vltkovice.ostrava.cz OSTRAVAH!.<.> d'aiŠJ starosta 9 vtmowce VITK/23307/20fBaM/Kč
<br> Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění,zveřejňujeme záměr propachtovat předmětu pachtu v budově č.p.93,objekt k bydlení,jenž je součástí pozemku parc.č.902,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na
<br> ulici Ruská 27 v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v LPP v pravé části o celkové výměře 10 m2 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu VITKOVICE
<br> \to/sm „wt/ %
<br> uisemnost evidenční
<br> ',„.M „LOM
<br> ČI5i02/m
<br> vyvěšena dne,)fžýfZÉ/Ú
<br> _.sňata dne/
<br> 12521? za správne—sí/kwůéq i
<br> ' ' 1252,\ xjéífú
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb-Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> Richard Cermákštatu“ mí m.sarosta me.<.>.<.> s cbvoo | chce
<br>,<,> --- ;,_r— :! © Rd--_.<.>.„Sh*iwa—uiau
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZ 00845451 l l ' www.vitkovice.ostrava.cz Cislo učtu 1649309349/0800.<.> <.>
<br> posta©vitkovice.ostrava.cz ID DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/4370044

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz