« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 321.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

321.pdf
_.J.- uv—vuvu nu a_vul vll lul IU
<br> ff? L&M/MM
<br> ',__ odbor organizační,vnitřních věcí VÍTKOVICE igua- Statutarnl mesto Ostrava a kuítury ".V [=] 6/41 ?.FW Městský obvod Vítkovice 9 ()STRAVAu- odbor.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> /.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> "" i|; VÍTKOVICE.<.>.w starosta písemnostšfldeýniď 2/0.<.> '? ! „ melo,<.>,<.> Ř-„f „_h VITK/233 1 BÍZO/BaM/KO vyyéšene dne;/Awa
<br> Ve smyslu ustanovení & 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném z ěm
<br> na www.vitkovíceostravacz
<br> zveřejňujeme
<br> Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice
<br> Statutární město Ostrava Uřad městského obvodu
<br> snáta dne:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.i za socávnostr.<.> ÁÍÍÚ:
<br> záměr propachtovat předmětu pachtu
<br> v budově č.p.740,objekt k bydlení,jenž je součástí pozemku parc.č.216/9,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na ulici Sirotčí 39A V Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v I.PP v pravé části o celkové výměře 20 m2 pro účel provozování technologických zařízení pro Výrobu tepla
<br> titan.sofas
<br> * yaris
<br> na.<.>.25.9? 5
<br> 12754
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb-Vít/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě—Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> XXXXXXX XXXXXX starosta Mírové náměstí X,XXX XX Ostrava
<br> www.vitkovice.ostrava.cz posta©vitk0vice„ostravacz
<br> WH;
<br> ;;:- Geneva „„On.CL'J
<br> * ! '.1.S*._-—_\ď.u—.<.>.a
<br> IČ 00845451 DIČ cz 00845451
<br> Číslo účtu 1649309349/0800 ID DS 7mqbr2?
<br> OSTRAVA! !!

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz