« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 322.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

322.pdf
1/1
<br> M -' - * „ ' ":““ „ -.<.> ' Statutární město Ostrava jící _JŽ/Ú,_ _ Bylo soucasne zverejnene Uřad městského obvodu — ' Statutem mesto Ostrava www.wtkowceostravac;
<br> a M_ t k,b de _ St mmm město Ostrava VÍTKOVICE 3.5% ess yo vo | owce „a „ _h b du Vítkovice ffi/Jda É,„gu-',<.>.starosta ŠQÉŠTŠŠŠĚĚŠÉŠ,ŽŽirfnich věc.- odbor,<.>.má.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.í.<.>.<.>.<.>.<.> „.<.>.<.>.<.> a kuttury písemnost evidenční III,VITK/23316/20/BaM/Ko SŠEJŘAVA'" _ číslo.“fiáwwu
<br> Ve smyslu ustanovení & 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcgt (obecní Zřízení),v platném znění„véšeng „pač/JMÍM
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>./„ '
<br> „ A (7 _! za SVa-most?.ký?
<br> 3 553525- une.<.>.<.>.<.> <.>
<br> zveřejňujeme záměr pmpachtovat předmětu pachtu
<br> v budově č.p.694,objekt !( bydlení,_jenž je součástí pozemku parc.č.216/7,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na ulici Sirotčí 41A v Ostravě—Vítkovicích,nacházející se v I.PP v pravé části o celkové výměře 27 1112 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> “'$
<br> ŠŠS'HLÉ “ms \
<br> Str-.*' 0 a :; L “:|- 1—.n-v- pr vy:?
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb-Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br>.„ St tutární níš-oto Ostrava Rlchard Cermak 4.5151-„53 ob=.fc„.<.>.“ ox ic;- tarosta ».<.> " \J
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava IŠ: 00845451 DIČ CZ 00845451 www.vitkovice.ostrava.cz Císlo účtu 1649309349/0800
<br> posta©vitkovicecstravacz ID DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/4370041

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
09. 04. 2021
07. 04. 2021
07. 04. 2021
07. 04. 2021
02. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz