« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 323.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

323.pdf
Ýř,' zveře'něno Statutární město Ostrava J&B MM,<,> _.Bylo 501108809 ] _ Úřad městského obvodu Vítkovice _- "1- Statutarnl mGWIÍROVICG.OSÍTG\Ía.Cz (nábor organizační.vnitřm'ch věci j.<.>.;w Městský obvod Vítkovice a " my OSTRAVA'" "=“-Fr starosta 9 ' ' '
<br> vfmowcz
<br> VITK/23317/20/BaM/Kó Ve smyslu ustanovení 'g“ 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zn
<br> zveřejňujeme
<br> Záměr propachtovat předmětu pachtu
<br> v budově č.p.695,objekt k bydlení,jenž je součástí pozemku parc.č.216/6,k.ú.Vítkovice <,>
<br> Statutární město Ostrava
<br> Úřad městského obvodu
<br> viTigov cg a: č/ó 32 /' odbor.<.>.<.>.<.> „ písemnost eyigegčr iz (1 : _.1,číslo „„U-2533.<.>.<.> “.<.>.<.>.%.W ““““ *" 3—1 M _ gg gave-sena dne.<.> Wff.f./—.<.> „.<.>.<.>.<.>.<.> " : sňata dne/,/
<br> ' ' Ajo" '“.<.>.<.> za spravnost.z__.'.<.>.„.<.>.<.>.r Air?—__,_
<br>.<.> <.>,—_.„u -
<br> obec Ostrava,na
<br> ulici Sirotčí 43A v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v i.PP v levé části o celkové výměře 12 m2 pro účel
<br> provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br>,Jmara'í'm/r/é'qf 7.2 m *"
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb-Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> “ “a Ostrava ; ' ':' šou-'ct-
<br> XXXXXXX XXXXXX starosta
<br> „»-.aggupl -_ in.<.>.-tapuz.<.>
<br> \).Raúl-ICL-
<br> Mírové náměstí 1„ 703 79 Ostrava l_Č 00845451 DIČ CZ 00845451 '.| 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Cislo účtu 164930934910800.<.>.posta©vitkoviceosíravacz ID DS qubr27

Načteno

edesky.cz/d/4370040

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz