« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 324.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

324.pdf
Bylo současně zveřejněno statutární město Ostrava
<br> Statutární město www.vitkovíceostrava.o'gggimígggšzgggíbvow Vftkoque Statutární město Ostrava WW Městský obvod Vítkovice a kultury "“"““ 'ěc' Uřad městského obvodu ***" starosta OST ' “! V".KOV'C'E 9 vltKowÉ-AVAI " odbor Šýťí/čřč/ VITK/23318/20/BaM/Kó i em;;;;";i Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),V platném zněššommujífýCŽ/CM <,>
<br> vyvěšena dne:.fřg.<.>.'„.<.>
<br> „„ zveřejňujeme.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> sňaladne:.<.>.<.>.<.>.„.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.„/
<br>,v „ » ' “Ále *" ' zamer propachtovat predmetu pachtu za Spravne“ " f """"""
<br> v budově č.p.692,objekt k bydlení,jenžje součástí pozemku parc.č.216/4,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na ulici Sirotčí 45 v Ostravě—Vítkovicích,nacházející se ve 4.NP v levé části o celkové výměře 16 1112 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> 396067" 45 aiz-„„ 76 až.<.>._
<br> &$ “" "'"— "=; "* "" ““*- ŽĚĚp_ 551Kč$ *
<br> Q.mms
<br> * * “E"—_ :) 242-17- \,Wa 233-4 ' “m -.zam-4 <,>
<br> \
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb-Vit/1822/7O ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> $h- Lfazlrnš “.<.> to XXXXXX XXXXXXX CCHTIÉk „ “ sky cím/G_; '_'=L=.X*.'|:é starosta ští? -L“'_“L“»lift.ŘEŽ! \Ji : „ovacE
<br> Mírové náměsti 1.703 79 Ostrava IWČ 00845451 DIČ CZ 00845451 www.vitkovice.ostrava.cz Císlo účtu 1649309349/0800
<br> posta©vitkovice.ostrava.cz ID DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/4370039

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
23. 02. 2021
23. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz