« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 325.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

325.pdf
Statutární město Ostrava
<br> "6.7 J v » „ - v -— — - - - Statutární město Ostrava fr OU) Mis/f) o Bylo soucasne zver eineno 351333233?SČÉĚĚÍĚ'JÉĚÚŠŠ Úřad městskéhcěgbvodu atutámí město stfňsiawwwvitkovice.ostrava.c7 akultuw VÍTKOVI Městský obvod Vítkovice 9 OSTRAVA! ! (Mi/x „É,“"KOWCE odbor.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> starosta H | pisemncsto- i.<.> - !icn aw VITKf23319/20/BaM/Ko Š asn “,_ „» *f*-i Ve smyslu ustanovení 5 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zněmwyuon.<.>.<.> na: “)L i zveřejňujeme Š,»„ A? "ČL-"F
<br> záměr propachtovat předmětu pachtu
<br> v budově č.p.675,objekt k bydlenL jenžje součástí pozemku parc.č.238/4,k.ú.Vítkovice,obec Ostrava,na ulici Sirotčí 74 v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v I.PP v pravé části o celkové výměře 22 013 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> „ more?“ 70/645 umi
<br> M M \
<br> „FEU
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb-Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě-Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> i N' '.<.> rm.<.> “:i'x: Ostrava
<br> 4/- o'.ii.-;; <.>,Lavice Richard Cennák ; „.<.>.__„ -- *w— 0M „.<.> n.<.>.-ůu'Houo
<br> starosta “- i 0'- “lí
<br> Mírové náměstí 1,703 79 Ostrava l_Č 00845451 DIČ cz 00845451 | | | 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Císlo účtu 164930934910800.<.> <.>
<br> posta©vitkovice.ostrava.cz ID DS 7mqbr27

Načteno

edesky.cz/d/4370038

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz