« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Vítkovice - 326.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Vítkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

326.pdf
Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava
<br>,<.> „ " * kéh b d V'tk ' “ Statutarnl mesto Ostrava gŠŽŽrmŽvĚŠnizaoeu-cít,vgitgnic'h 332? Urad "ŠĚŠĚŠĚÉDWWU Městský obvod Vítkovice & ““"““ „.45/54-
<br> &' - '
<br> písemnost evidenční
<br> VITK/23321/20/BaM/Kó císlo.<.>.„„.<.>.<.> <.i£é f***/Ú,Ve smyslu ustanovení Š' 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném zn níyvěšens dwi/fází,;
<br> sňata dne Bylo současně zveřejněno ""““—'em 4.23.53'?\'"'?3*' „AŽ/7%:
<br> na www.vitkovice.ostrava.cz,V „ „ / zamer propachtovat predmetu pachtu
<br> v budově č.p.2042,bytový dům,jenž je součástí pozemku parc.č.st.1697,k.ú.Zábřeh-VŽ,obec Ostrava <,>
<br> část obce Vítkovice,na ulici Syllabova 28 v Ostravě-Vítkovicích,nacházející se v I.PP v pravé části o celkové výměře 25 m2 pro účel provozování technologických zařízení pro výrobu tepla
<br> JML +aar4 :: 5/2092.<.> me ?—
<br> ! _.___.____._ 43 7/1 2 48 M M.? 48 ??? 4 C1 509x *“ 1 699 509/22 _ o.1 698 509/24
<br> O záměru rozhodla RMOb Vítkovice svým usnesením číslo 1730/RMOb-Vit/1822/70 ze dne 21.12.2020 <.>
<br> V Ostravě—Vítkovicích dne 21.12.2020 <.>
<br> ' „š.—to astra-va ' louis-3
<br> XXXXXXX XXXXXX starosta
<br> _,'.<.> V—lw.<.> í-t 'A 5.1,\L ___.<.>.<.> t--4rJ.a-::.<.>.<.>
<br> “díků *'lCE
<br> Mírové náměstí 1.703 79 Ostrava If: 00845451 DIČ cz 00845451 |.| 1/1 www.vitkovice.ostrava.cz Cislo účtu 1649309349/0800.<.> <.>
<br> posta©vitkovíce.ostrava.cz ID DS qubr27

Načteno

edesky.cz/d/4370037

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Vítkovice
04. 03. 2021
04. 03. 2021
25. 02. 2021
24. 02. 2021
24. 02. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Vítkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz